KoçSistem, 2001 yılında ODTÜ Teknokent’te başladığı Ar-Ge nitelikli faaliyetlerine, 2008 yılında İstanbul’da oluşturduğu, Türkiye’nin yazılım alanındaki ilk ve genel anlamdaki 16. Ar-Ge ve Yenilik Merkezi ile devam ediyor. KoçSistem Ar-Ge ve Yenilik Merkezi, yarının ihtiyaçlarına bugünden çözüm üreten 100’ün üzerindeki Ar-Ge mühendisiyle gelecekte yerel ve küresel pazarların talebine, hem sektörün hem de ülkemizin kalkınmasına hizmet edecek ve rekabet avantajı sağlayacak projeler yürütüyor.KoçSistem, edindiği bilgi birikimi ve yeteneklerini ICT alanında önemli açılımlarda bulunmak üzere kullanırken, EkoSistem – KoçSistem stratejisi çerçevesinde işbirliği yaptığı şirketlerin gelişimine de katkıda bulunuyor. Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen üniversiteleri ile işbirliği içerisinde olan KoçSistem Ar-Ge ve Yenilik Merkezi, geleceğin teknolojisini ortaya çıkaracak projelere liderlik etme ve ekosistemini de içine alarak en büyük yatırımı olana insan kaynağının yetkinliğini derinleştirerek çalışmalarını sürdürüyor.

KoçSistem, Ar-Ge faaliyetleri stratejisini “1/3” kuralı çerçevesinde kurguluyor. Sistematik olarak hazırlanan ve beş yıllık bir döngü dahilinde sürdürülen projelerin 1/3’ü o yıl tamamlanacak projeler; 1/3’ü iki yıl içerisinde sonuçlanacak projeler, 1/3’ü beş yıl ve ötesini hedefleyen projeler olmak üzere planlanıyor ve oluşturulan döngü ile hem projelerin planlanması hem de temel dayanağı olan insan kaynağının verimli kullanılması hedefleniyor. Ar-Ge projeleri, KoçSistem’in küresel pazara açılan kapısı konumunda. Dünyanın en önemli yenilik ve teknoloji merkezleri ile sürdürülebilir ilişkiler kuran Merkez, Avrupa’da kurduğu önemli iş birliklerini Asya kıtasına taşıyarak uluslararası alanda proje gerçekleştirme deneyimini güçlendiriyor.

Ar-Ge video’sunu izlemek için tıklayınız.

FInest


Future Internet Enabled Optimization of Transport and Logistics Business Networks

FInest(Akıllı Taşımacılık) (Future Internet Enabled Optimization of Transport and Logistics Business Networks)

6 ülkeden 11 iş ortağı ile yürütülen FInest projesi ile AB’de geleceğin uluslararası taşımacılık ve lojistik altyapısının oluşturulması ve buna yönelik mevcut bir senaryo üzerinde sistem tasarımının geliştirilmesi adreslenmektedir.

Proje ile geleceğin İnternet ortamında uluslararası taşımacılıkta operasyonların planlanması, dünya çapında tedarik zincirinin en önemli ve en karmaşık alanı olan depolama ve taşıma faaliyetlerinin optimize edilmesi ile ülke ekonomilerinde önemli yer teşkil eden ve küresel işletmelerin doğrudan ve dolaylı maliyetlerinin azaltılarak rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

FIspace


Future Internet Business Collaboration Networks in Agri-Food, Transport and Logistics

FIspace (Future Internet Business Collaboration Networks in Agri-Food, Transport and Logistics)

10 ülkeden 28 iş ortağının katılımcı olduğu FIspace projesi, FInest projesinin ikinci fazı olarak yürütülmektedir. 2. Faz olan bu proje , 2013 yılı ikinci çeyreğinde başlayarak, aynı program içerisinde 40 milyon Euro bütçeli FI-WARE projesinin üzerine inşa edilecek, kavramsal prototipler hazırlanmaktadır. Proje ile oluşturulacak sistem , yeni nesil bulut ortamında ve AB’nin Future Internet yaklaşımındaki temel platform yapısı olan FI-Ware Open Source Cloud mimarisi üzerinde kurgulanmaktadır. 10 ülkeden 28 katılımcı firma ve kuruluşun yer aldığı proje 24 ay olarak planlanmış olup, 2013 Ocak ayı itibarıyla AB komisyonunca onaylanmış olup, sözleşme çalışmaları yürütülmektedir. Bu projenin çıktıları ile Avrupa ekonomisinin tüm mal ve hizmet dolaşımının bel kemiğini teşkil eden tüm işletmelerin doğrudan ve dolaylı verimliliklerini artırarak Avrupa Birliği rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

FIspace projesi çerçevesinde; IBM Research, Atos Research, University Duisburg Essen Paluno Institute, Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), Aston University, National and Kapodistrian University of Athens, Universidad Politecnica de Madrid, Wageningen Universiteit, Norwegian Marine Technology Research Institute – MARINTEK ile çalışılmaktadır.

CoMoSef

CoMoSeF projesiyle Avrupa Birliği Akıllı Trafik Sistemleri aksiyon planı ve Hedef 2023 Ulusal Aksiyon Planını destekleyen Akıllı Trafik Sistemlerine yönelik geleceğin hizmetlerinin yaratılması için ihtiyaç duyulacak uygulama ve donanımların geliştirilmesi adreslenmektedir.

Bu kapsamda pazar ihtiyaçları çerçevesinde acil durum sensörleri, servis ve iletişim çözümlerini içeren iş modelleri yaratılacaktır.

Önerilen projede, araçların diğer araçlar ile ve yol kenarı üniteleri ile haberleşmesi sağlanarak elde edilen verilerden sürüş kalitesini ve güvenliğini arttıracak ve trafik yönetimini destekleyecek bilgi sağlanması gerçekleştirilecektir. Bu veriler işlendikten sonra mobil uygulamalar ve servisler aracılığı ile son kullanıcı olan sürücüler, yayalar ve trafik otoritelerinin hizmetine sunulacaktır. Celtic Plus tarafından onaylanan CoMoSeF projesinin Türkiye konsorsiyumu tarafında yürütülecek çalışmalarda İstanbul’da bir pilot proje gerçekleştirilecektir. Projeye 9 ülkeden 23 iş ortağı katılmaktadır.

SITAC


Social Internet of Things - Apps by and for the Crowd

SITAC (Social Internet of Things – Apps by and for the Crowd)

SITAC projesi ile sistemlerin, makinelerin, aygıtların, sensörlerin ve insanların oluşturduğu birbirinden farklı seviyelerde bulunan ağların birbirine bağlanmasına olanak tanıyacak platform, yöntem ve araçları kapsayan ortak bir mimari ve bu mimariye uygun ekosistem tanımlanacaktır.

Mobil cihazlar, kullanıcıların günlük işlerini yürütmelerine yardımcı olacak birincil aygıtlar olacaktır. Bu bağlamda ev ortamındaki eşyaların kullanacağı ortak bir haberleşme protokolü belirlenerek bu altyapı kullanılarak bulut sistem üzerinde enerji verimliliği ve akıllı ev uygulamaları gerçekleştirilecek ve ev ortamını bahsi geçen “sosyal ağ” kavramı ile birleştirecek olan haberleşme standartları oluşturulacaktır. Eşyalardan gelen verilerin bulut sistem üzerinde işlenmesi aygıtların proses yükünü azaltırken, kontrol ve izleme özellikleri sayesinde “sosyal ağ” kavramının ev otomasyonu ayağını gerçekleştirecektir. Proje 10 ülkeden 57 iş ortağı ile yürütülmektedir.

C2C4Safety

Güvenli Trafik için Araçlar Arası Haberleşme Teknolojileri (C2X)

KoçSistem, Ford Otosan, Tofaş Fiat, GS Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve OHIO State University’nin katılımı ile yürütülen proje ile Güvenli Trafik için Araçlar Arası Haberleşme Teknolojilerinin, yolcu ve araç güvenliğinin arttırılmasına yönelik elektronik sistemlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Bu projede elde edinilen kazanımlar ile Avrupa Birliği ve uluslararası endüstri standartlarının geliştirilmesi aşamasında yer alınarak ülkemiz otomotiv sektörünün kalıcı ve sürdürülebilir rekabeti hedeflenmektedir.

Proje kapsamında; aşağıdaki hedefler gerçekleştirilmiştir:

  • Araçlar arası haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi ile güvenli bir şekilde aracın konum, hız ve yön bilgilerinin diğer araçlar ve akıllı çevre birimleri ile yorumlanarak paylaşılması
  • Yoldaki akıllı sensörler vasıtasıyla yol durumuna ilişkin bilgilerin araç tarafından algılanmasıyla ilişkili geliştirilecek uygulamalarla sürücünün trafikte daha güvenli seyretmesinin sağlanması
  • Çarpışma erken uyarı sistemleri, Araç pozisyonu ile trafik durum bilgisi ileti sistemleri, Kavşak çarpışma uyarı sistemi, Trafik ışıkları ile haberleşme sistemleri, Ölü nokta uyarı sistemi gibi katma değerli uygulamalar

 

PIM4CCA


Bütünleşik İçerik Uygulamalarının Model Güdümlü Geliştirilmesi

Bütünleşik İçerik Uygulamalarının Model Güdümlü Geliştirilmesi (“Model Driven Development Of Composite Content Applications”) (PIM4CCA)

Platform bağımsız olarak yazılım uygulaması modellenebilen, birden çok kurumsal içerik yönetimi platformu ya da iş süreçleri yönetimi platformu üzerinde tekil ya da bütünleşik olarak çalıştırılabilen, farklı endüstriyel alanlar için içerik etkin yazılım ürün şablonları geliştirmeye yarayan, böylece bir yazılım ürün hattı oluşturabilecek; platforma özgü görsel model güdümlü araçları ile alan uzmanlarının kurumun iş süreçleri ve kurallarına tam uyan farklı kullanıcı modelleri tasarlamasını olanaklı kılan, bu kullanıcı modellerinin, model-metin dönüşümleri ile son ürünün üretilebilmesini mümkün kılan bir yazılım sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. KoçSistem’in yürüttüğü projenin katılımcıları UnitBilişim ve Ege Üniversitesi’dir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okumak için tıklayınız.

Site İçinde Arama