Blog

Elektronik Belge Süreçlerinizi Dijitale Taşıyın!

Elektronik Belge Süreçlerinizi Dijitale Taşıyın!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi denetim sisteminin dijital olarak yönetilmesini amacı ile oluşturulmuş sistemler olan e-fatura, e-arşiv, e-defter ve e-irsaliye sistemlerine geçiş ile firmalar, matbu evrak giderlerinde ve faturalama giderlerinde düşüş, iş süreçlerinde hız ve verimlilik sağlıyor.

Elektronik belge süreçleri ile birlikte kağıt çıktı kullanımı azalıyor, bu sayede süreçlerini dijitale taşıyan firmalar daha az ağaç kesilmesine yardımcı olarak çevreye katkı sağlıyor. Aynı zamanda kağıt faturalamadan daha güvenilir olan elektronik belge sistemleri hatayı en düşük seviyeye indiriyor.

KoçSistem, e-Çözümler ürün ailesini oluşturan e-Faturae-Deftere-Arşiv ve e-İrsaliye ile firmaların elektronik belge dönüşüm süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Türkiye’nin en büyük firmaları ile çalışan KoçSistem; deneyimi, altyapısı, 81 ilde hizmet anlayışı ve yazılım gücü ile belgelerinizin yasal süre boyunca güvenli bir şekilde saklanıp erişilebilir olmasını garanti ediyor.

KoçSistem e-çözümler ailesinin güçlü altyapısı ile iş sürekliliği garantisi, kurumsal kalitede uygulama destek hizmeti, bulut tabanlı yönetim ile maliyet avantajı ve her yerden ulaşım olanağı, tüm süreçlerde ve ekranlarda destek ile firmaların elektronik belge dönüşüm süreçlerine destek oluyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) mevzuatları ile uyumlu olmanın yanında ve gelebilecek mevzuat değişikliklerine de hızlı adaptasyonu sayesinde karmaşık süreçlerin sorunsuz ve kesintisiz devam etmesine yardımcı oluyor.

509 No.lu Vergi Hukuku Kanunu ile, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 1.7.2020 tarihi ile e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunlu hale gelmesiyle birlikte e-irsaliye sistemine geçen firmalar sevkiyat süreçlerinde hata oranını azaltıyor, arşivleme giderlerinden ve matbu evrak giderlerinden kurtuluyor.

KoçSistem e-irsaliye ürününün kullanıcı dostu ve kullanımı kolay arayüzü sayesinde ilk kez sisteme dahil olan kullanıcıların bile sistemi kolayca kullanabilmesini sağlıyor.

Sistemin diğer özellikleri;

 • İrsaliye Kopyalama
 • İrsaliye Oluşturma ve Ön İzleme Yapılabilmesi
 • Koşul Motor İş Akışı
 • Onay Hiyerarşisi ve Onaylama
 • Çıkış Yeri (Physical Location) alanına göre yetkilendirme
 • Sanal Mükellef İle İrsaliye Oluşturma
 • Taslak ve Şablon İrsaliye ve İrsaliye Yanıtı Oluşturma ve Görüntüleme Ekranı
 • İrsaliye Oluştururken İrsaliye Kalemlerini Toplu Olarak Girebilme
 • Gelen ve Giden İrsaliye Liste Ekranlarında Çoklu Görüntüleme
 • Çoklu Pdf İndirme
 • İrsaliyeyi ve İrsaliye Yanıtını Erp’ye Gönderme
 • İrsaliye Kayıt Bazlı Not Girilebilmesi

KoçSistem e-Çözümler ürün ailesi ile muhasebe yazılımları ile entegre şekilde çalışıyor.  Böylece kullanılan yazılım içerisinden tüm e-belge süreçlerinizi yönetebilir, otomatik muhasebeleştirme sağlıyor.

İstanbul ve Ankara’da 3 ayrı lokasyonda bulunan KoçSistem yönetimindeki veri merkezlerinde e-belgeler, RPO=0 dk altyapısı ile veri kaybını engelleyecek sağlayacak şekilde güvenle korunur, iş sürekliliğini bu sayede her daim sağlanmış olur. KoçSistem e-çözümler ailesi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın

Oluşturma Tarihi: 13.12.2019

Diğer Yazılar
Pixage ile Dönüşen Müşteri Deneyimi
Pixage ile Dönüşen Müşteri Deneyimi
Yeni normalle birlikte mobil ödeme tercihten ihtiyaca dönüşüyor...
Yeni normalle birlikte mobil ödeme tercihten ihtiyaca dönüşüyor...
Pixage ile “Yeni Normal”e Hazırlık
Pixage ile “Yeni Normal”e Hazırlık