Blog

Telekom Sektöründe Yıkıcı Trendler

Telekom Sektöründe Yıkıcı Trendler

Rekabetin hızla arttığı günümüzde; firmaların varlığını sürdürmesi ve tüketicilerin artan beklentilerini karşılaması için yeni gelişen teknolojilere odaklanması kaçınılmaz oldu. Tüm sektörlerin teknolojik altyapılarını geliştirmelerini ve müşteri yolcuğunu mükemmel hale getirmeleri rekabet için ön koşul olmaktadır. Telekomünikasyon sektörü için teknoloji ise var olmanın tek koşulu. Bu yüzden telekom sektöründe ciddi bir devrim yaşanıyor.

Telekom şirketleri, dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak için hızlı ve güvenilir şebekeler tedarik etmekte güçlük çekerken bir yandan da diğer sektör oyuncuları ile olan rekabetini de sürdürüyor. Hızlı gelişen teknoloji ve tüketici beklentileri her ne kadar tehdit gibi görünse de beraberinde fırsatları da getiriyor. Telekom firmaları, yeni teknolojilere yatırım yaparak yeni ürün ve hizmetler geliştirme, maliyetlerini azaltma veya rakiplere karşı fark yaratma gibi fırsatlar elde ediyor.

Mobil, bulut ve veri analitiği fenomen teknolojileri temsil ediyor..

KPMG’ nin yaptığı bir araştırmaya göre; Telekom şirketleri tarafından fazlasıyla yatırım yapılan ve son derece etkili olan yıkıcı teknolojilerin başında mobil, bulut ve veri analitiği geliyor. Birçok şirket için 5G ve bulut bilişim muhtemel stratejik yatırımı ifade ediyor. Bundan dolayı bu alanlarda yapılacak yatırımların artması ve ürün gruplarının ticarileştirilmesi için veri analitiğin kullanılması önemli rol oynuyor. Veriyi analiz etmek müşteri davranışlarını anlamada önemli bir rol oynuyor. Böylece telekom şirketleri bu analizlere ilişkin öngörü sağlayabilir ve müşteri sadakatini arttırarak abone kaybını azaltabilirler.

Nesnelerin İnterneti, Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Blockchain..

Hayatımızdaki payı her geçen gün artan nesnelerin interneti, sanal ve arttırılmış gerçeklik, yapay zeka, blockchain gibi teknolojilere orta ve düşük düzeyde yatırımlar yapılmaktadır. Ancak yapılan birçok yatırıma rağmen teknolojilerin, işletmelere ve sektörel rekabete nasıl etki edeceği henüz netlik kazanmadı.

Kaliteli bir bağlantı altyapısı ile yaşamın kesintisiz sürmesi sağlanabilir. Bu altyapıyı sunacak gerekli hızı ve bant genişliğini sağlayacak telekomünikasyon şirketleridir. Tam bu noktada nesnelerin interneti devreye giriyor. Geniş alanlara yayılan ağları sürekli izlemek, oluşan problemleri tespit edip, raporlamak ve anında müdahele edip çözmek için nesnelerin internetinden faydalanmak zorundalar.

Türkiye mobil ve sabit internet penetrasyon oranlarının gelişmiş ülkelere göre düşük kalması, şirketlere büyümek için yeterli alanı sağlıyor. Önümüzdeki dönemlerde; sabit telefon kullanımın düşüşünü sürdürmesi bekleniyor. Bu düşüşe karşılık büyümeyi sağlamak için altyapı yatırımlarına devam edilmeli ve geleneksel iş modelleri yanında farklı sektörlerden şirketlerle işbirliği yaparak, yeni ürün ve hizmetler geliştirmelidirler. Bu geliştirilen ürün ve hizmetler ile sadece müşterilerin mevcut ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmayıp,  değişen müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına da karşılık vermesi beklenmektedir.

Oluşturma Tarihi: 27.11.2018

Diğer Yazılar
Pixage ile Dönüşen Deneyim
Pixage ile Dönüşen Deneyim
Pandemi ve Değişen Teknoloji Stratejileri
Pandemi ve Değişen Teknoloji Stratejileri
​COVID-19 İLE BİRLİKTE İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE KRİTİK ÖNCELİKLER
​COVID-19 İLE BİRLİKTE İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE KRİTİK ÖNCELİKLER