e-İrsaliye

e-İrsaliye Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan yönetmelik kapsamında, tüm sevkiyatlarda düzenlenmesi gereken mal taşıma belgelerinin elektronik ortamda oluşturularak iletilmesini sağlayan sistemdir. e-İrsaliye sistemi ile kağıt irsaliyelerin yerini elektronik ortamda hazırlanan, saklanan ve ibraz edilen irsaliyeler almaktadır.

Hangi mükellefler e-İrsaliye’ye geçmelidir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 509 No.lu Vergi Hukuku Kanunu ile, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 01.07.2020 tarihi ile e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunlu hale getirilmiştir.

e-İrsaliye’nin avantajları nelerdir?

e-İrsaliye’nin avantajları nelerdir?

İrsaliye süreçlerini elektronik ortamda yöneten firmalar;

 • Sevkiyat süreçlerinde zaman kayıplarının önüne geçer,
 • Mağazalar arası mutabakat süreçlerini kolaylaştırır,
 • Dağıtım ve denetim süreçlerini hızlandırır,
 • Fiziki arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırır,
 • Geçmiş irsaliyelerine her an her yerden kolayca ulaşabilir.
Neden KoçSistem e-İrsaliye çözümünden faydalanmalısınız?

Neden KoçSistem e-İrsaliye çözümünden faydalanmalısınız?

 • Deneyimli Kadro: KoçSistem elektronik belge sistemlerinin başlangıcından bu yana Türkiye’nin en büyük firmaları ile çalışmaktadır. e-İrsaliye geçişinde de deneyimli ekibi ile Türkiye’nin en büyük firmalarının dönüşümüne öncülük etmektedir.
 • Güçlü Altyapı: Son teknolojiye sahip altyapısı ile İstanbul ve Ankara’da toplam 3 ayrı konumda bulunan KoçSistem yönetimindeki veri merkezlerinde dataları güvenle saklamakta ve  iş sürekliliği garantisi sunulmaktadır.
 • Kurumsal Kalitede Destek: Tüm süreçlerde ve ekranlarda kurumsal kalitede destek hizmeti vermekte,  7/24 firmalara destek olmaktadır.
Neden KoçSistem e-İrsaliye çözümünden faydalanmalısınız?

Neden KoçSistem e-İrsaliye çözümünden faydalanmalısınız?

 • Fonksiyonel arayüz ve koşul motoru:  e-İrsaliye çözümü ile Oluşturulan e-İrsaliyeler için belirlenen kişiler veya gruplar yetkilendirebilir, toplu olarak irsaliye yüklenebilir, görüntülenebilir ve çıktı alınabilir. 
 • Kolay Yönetim ve Entegrasyon: KoçSistem e-İrsaliye ürünü, bulut tabanlı yönetim ile maliyet avantajı ve her yerden ulaşım olanağı sunmakta, tüm ERP ve muhasebe yazılımları ile entegre şekilde çalışmaktadır. 
 • Kare barkod: e-İrsaliye’nin üzerinde bulunan karekod ile GİB’e gönderilen e-İrsaliye’ye anında erişim sağlanabilir, mal hareketleri kolayca takip edilebilir.
Otokar e-İrsaliye Başarı Hikayesi
Otokar, E-İrsaliye Projesi ile irsaliye sürecini elektronik ortama taşıdı, zaman ve maliyet tasarrufu sağladı.
Koçtaş e-İrsaliye Başarı Hikayesi
Koçtaş irsaliye süreçlerini KoçSistem güvencesi ile e-İrsaliye altyapısına geçirdi. KoçSistem e-İrsaliye çözümü ile operasyonlarını daha kolay yönetirken mevcutta kullandıkları ERP sistemleri ile de rahat bir şekilde entegrasyonunu gerçekleştirdiler.
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

 • ırk,
 • etnik köken,
 • siyasi düşünce,
 • felsefi inanç,
 • kılık ve kıyafet,
 • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
 • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
 • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
 • biyometrik ve genetik veriler.