KoçSistem NESNELERİN İNTERNETİ PLATFORMU: PLATFORM 360 Türkiye’nin lider bilgi teknolojileri şirketi KoçSistem’den farklı sektörlerin kullanımına uygun olarak tasarlanmış ve entegre çözümlere sahip ilk IoT Platformu

NESNELERİN İNTERNETİ

Erişimi kolaylaşan akıllı donanımlar ve ucuzlayan haberleşme maliyetleri ile giderek hayatımızda daha çok yer alan nesnelerin İnterneti trendi, iş hayatında büyük bir devrime yol açıyor. “Nesnelerin İnterneti” İnternete bağlı cihaz ya da makinelerin birbirleriyle veri alışverişi yapabilmesi anlamına geliyor.

Şirketlerin iş yapış modelleri değişiyor ve üretimden eğitime, otomotivden perakendeciliğe kadar tüm sektörler nesnelerin interneti dönüşümünün etkisi altında kalıyor. Nesnelerin interneti ile değişen kurumlar hem kendi operasyonlarını hem de müşteriye yaşattıkları deneyimi farklılaştırarak rekabette öne geçiyor.

KoçSistem olarak firmaların akıllı ve bağlı ürünlerin desteği ile oluşturdukları yeni nesil İş süreçlerinin;

 • Güvenli, ölçeklenebilir ve esnek bir altyapı ile yönetimini,
 • Var olan iş süreç ve uygulamalarına entegrasyonunu,
 • Yeni nesil mobil ve kurumsal uygulamalarla zenginleştirilmesini,
 • Müşterilerde artan bir deneyime dönüştürülmesini,
 • Yeni gelir modellerine altyapı oluşturmasını,
 • Toplanan verilerin rekabette avantaj yaratacak değere dönüştürülmesini sağlıyoruz.
 • ENDÜSTRİ 4.0

  Endüstri 4.0 ile sanayideki mevcut üretim anlayışının, bilişim teknolojileri ile birlikte yeniden şekillenerek rekabet avantajına dönüşmesi hedefleniyor. Bu yeni üretim biçiminde, siber-fiziksel Sistemler, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi birçok farklı kavram ve uygulamaların üretim sistemlerine, dolayısıyla tüm değer zincirine eklenmesiyle ortaya çıkan yeni bir anlayış söz konusu. Endüstri 4.0 ile üretim tesisleri; makinelerini, depo sistemlerini, araç-gereçlerini küresel ağlara dönüştürüyorlar. Üretimde akıllı cihazlar birbirleri ile gerçek zamanlı etkileşim kurarak daha verimli çalışıyorlar. Birbiriyle konuşan, bağlantılı ma­kineler ürünün kalite kontrolünü yapıp üretim sürecindeki hataları daha hızlı tespit etmeyi sağlıyor. Tüm bu sürecin yönetildiği akıllı fabrikalarda büyük veri anali­ziyle üretim daha da verimli ve kaliteli hale geliyor. KoçSistem olarak, Endüstri 4.0 yaklaşımımızda sizlere akıllı altyapı, akıllı makine ve akıllı çalışanlar için gerekli teknolojilerle ördüğümüz ve nesnelerin interneti teknolojisi ile akıllı ve bağlı hale getirdiğimiz bir akıllı fabrika konsepti sunuyoruz.

  Endüstri 4.0’ın üreticilere getirdiği;

 • Yeni ürün geliştirme süreçlerinde iyileşme ve sürelerinde kısalma,
 • Üretimde verimlilik artışı,
 • Akıllı üretim sistemleri ile azalan fire oranları,
 • CRM sistemleriyle entegre edilmiş büyük veri analizi ile daha iyi satış planlama
 • Satış öncesi ve sonrası verilen hizmetlerde iyileşme,
 • Uzaktan arıza giderme sayesinde satış sonrası operasyon ve garanti maliyetlerinde azalma gibi pek çok faydayı elde etmenize katkı sağlıyoruz.
 • KoçSistem sunduğu yatay nesnelerin interneti platformu Platform360 ile KoçSistem ve 3. Parti çözümler ile zenginleştirilebilen entegre bir çözüm platformu sunuyoruz. Bu sayede toplanan veriler uygulamalar ve analitik çözümleri ile paylaşılarak ek değer oluşturabiliyor. Desteklenen açık standartlar ile uygulama ve donanım bağımlılıkları en aza indiriliyor.

  Dijital dönüşümün getirdiği fırsatlarla birlikte birer teknoloji şirketi haline gelen kurumlar,  Nesnelerin İnterneti vizyonu ile altyapılarından, varlıklarından ve çalışanlarından topladıkları veriler üzerinden sağladıkları değer önermeleri ile  rekabet avantajı sağlayarak işlerinde daha iyiye ulaşıyorlar. KoçSistem, baz istasyonları, elektrik sayaçları, üretim ekipmanları gibi pek çok cihazı uzaktan yöneterek başladığı Nesnelerin İnterneti yolculuğuna, Nesnelerin İnterneti Platformu “Platform 360” vizyonunu ortaya koyarak devam ediyor.

  Platform 360 ile kurumlar, sahip oldukları fiziksel nesneleri bağlı hale getirerek, müşterilerine, fiziksel ve dijital birikimlerini bir araya topladıkları  bir müşteri deneyimi sunuyor, lojistik, üretim ve satış süreçlerinin otomasyonunu sağlayarak değer zincirlerini optimize ediyorlar. Bu sayede Endüstri 4.0 ve ürünlerin akıllı ve bağlı ürün sistemlerine dönüşmesi gibi pazarı değiştiren trendlerden rekabet avantajı sağlıyorlar.

  Platform 360 Ürün Ailesi ile üretimin verimi ve kalitesi artıyor, ulaştırma altyapıları akıllanıyor, varlıklar uzaktan yönetilebiliyor ve çalışanlar mobil ve entegre dijital işyerlerinde daha verimli çalışabiliyor.

  Platform 360 vizyonu çerçevesinde pek çok sektöre dokunan projelere imza atan KoçSistem üretim, otomotiv, altyapı ve enerji sektörlerini ana dikeyler olarak ele alıyor ve bu alanlardaki ürünleri ile müşterilerinin işini kolaylaştırmaya devam ediyor.

  Temelde küresel OneM2M mimarisi referans alınarak geliştirilen, nesnelerden toplanan verilerin uygulamalara servis olarak sunulmasını sağlayan nesnelerin interneti platformu Platform360, topladığı verilerin aynı zamanda büyük veri ortamında saklanmasını sağlayarak sensör sistemlerinin ortak veri kaynağı olma kabiliyetine de sahip.

  Yatay nesnelerin interneti çözümlerinin anahtarı olan Platform360' ın başlıca fonksiyonları aşağıdaki gibidir:

 • Farklı nesne haberleşme protokollerine destek vermek
 • Haberleşmenin güvenli bir şekilde yapılmasını yönetmek
 • Nesne sanal modelini yönetmek
 • Kurulum süreçlerini, konfigürasyon ve firmware'lerini yönetmek
 • Ortak veri yapısını yönetmek
 • Alarm&olay iş akışlarını yönetmek
 • Karar destek mekanizmalarına girdi üretecek ortak servis katmanı sağlamak

 • Platform 360 Ana Özellikler,

 • Veri Güvenliği ve Sahipliği Yönetimi
 • Cihaz Yönetimi
 • Cihaz grup yönetimi
 • Konfigürasyon yönetimi
 • Kimlik Yönetimi
 • İş Akışı Yönetimi
 • Raporlama
 • Cihaz keşfi
 • İletişim Planlama

 • Üretim sektörü için özelleşmiş olan ManumetriKS, Endüstri 4.0 vizyonu içerisinde akıllanan çalışan, fabrika altyapı ve makine sistemlerinin birbirine bağlanmasını hedefleyen ürünümüz. Bu kapsamda fabrikada bulunan el terminallerinden, üretim hatlarına ve enerji tüketimine kadar bütün fabrika sistemlerini bağlı ve yönetilen bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyoruz. ManumetriKS ile üretimde kullanılan makinelere entegre olunarak ilgili hatta çalışanlar bilgilendiriliyor ve yönlendiriliyor. Üretim hatlarından toplanan veriler analiz edilerek daha verimli ve kaliteli üretim gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.
  SistemetriKS enerji sektöründe uzaktan sayaçların okunmasını sağlayan ürünümüz. SistemetriKS 50'den fazla marka ve modeldeki sayaçları, farklı marka haberleşme modülleri üzerinden okuyarak sahada sayaç okuma operasyonunu ortadan kaldırıyor. Toplanan veriler faturalama sistemine aktarılarak faturalama operasyonu otomatikleştiriliyor. Sayaç ve haberleşme ünitelerinden alınan elektrik kesintisi, yetkisiz müdahale veya arıza alarmları da yönetilerek saha ekiplerine yönlendirme yapılıyor. Aktif olarak sahada 20.000'den fazla sayaç SistemetriKS ürünümüz ile okunuyor. Altyapı izleme amaçlı kullanılan Sitelink ürünümüz uzaktan altyapıların yönetilmesi için kullanılıyor. Sistem odası, baz istasyonu, petrol istasyonu gibi kritik altyapıların uzaktan izlenmesi, yönetilmesi ve toplanan veriler ışığında verimlilik için optimize edilmesi sağlanıyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.
  Otomotiv sektöründe üreticilerin iş modellerini akıllı ve bağlı ürün sistemine dönüştürüyoruz. Bu kapsamda bağlı araç verilerinden otomotiv üreticilerinin daha iyi servis hizmeti, filo yönetimi, kullanım tabanlı sigorta hizmeti, veriler ile biçimlenen yeni ürün geliştirme gibi fonksiyonları sağlayabileceği bir otomotiv platformu oluşturuyoruz.
  Perakende sektöründeki kurumlar mağazalarında dönüşüm yaratarak verimliliklerini arttırmayı hedefliyor. Kapalı alan lokasyon servisleri ile ziyaretçilerin satın alma davranışlarının izlenmesi, kritik alanlarda bulunan çalışanların güvenlikleri için takibi ve müşterilerin showroomu ne kadar verimli kullandığının takibi gibi örnekler ile Platform 360 sayesinde, perakende sektöründeki firmalara veriden doğan kararlar verebilmeleri için gerekli altyapıyı sağlıyoruz.
  IOT teknolojisi ile elde edilen güncel veriler kullanılarak, sigorta şirketleri için en önemli konu olan riskin en doğru şekilde ölçülmesine ve oluşabilecek kayıpların azaltılmasına yönelik çözümler sunuyoruz. Riskin güncel veriler ile doğu bir şekilde saptanması sayesinde, müşteriye özel ürünlerin sunulmasına olanak sağlanır. Elementer alanda;
  • Telematik cihazları ile sürücü davranışlarının ölçülmesi ve buna uygun ürünlerin müşterilere sunulması mümkün olmaktadır.
  • Akıllı ev sistemlerinde kullanılan internete bağlı dedektör, sensör ve alarm sistemleri ile riskin azaltılması ve önceden haber verilerek önlenebilmesi mümkün olmaktadır.
  Sağlık alanında ise;
  • Giyilebilir cihazlar, sigortalının sağlık verilerini anlık olarak takip ve analiz ederek risklerin öngörülmesine ve önleyici aksiyonların alınmasına olanak sağlamaktadır.

  Platform 360 ÜRÜN AİLESİ

  ManumetrİKS

  AKILLI ÜRETİM

  SİTELİNK

  AKILLI ALTYAPI

  SİstemetrİKS

  AKILLI ENERJİ

  PİXAGE

  SAYISAL YAYINCILIK

  AKILLI ÜRETİM: ManumetrİKS

  KoçSİstem Üretİm Otomasyon Sİstemİ ManumetrİKS İle üretİm sİstemlerİnİ anlık İzlemenİzİ, operasyonel verİmlİlİğİ artırmanızı, üretİm kayıp malİyetİnİ azaltmanızı sağlayarak İşİnİze yüksek değer katıyoruz!

  ManumetriKS, üretim hattında yarı mamül üzerinde yapılan operasyonların anlık olarak izlenmesini ve tanımlı standartlara göre gerçekleşmesini sağlayıp kontrol eden, üretimde kullanılan bir ekipmandan ne oranda fayda sağlayabildiğini ölçen ve iyileştirme yapılması sağlayan entegre bir yönetim sistemidir. ERP sistemleriniz ile üretim sahası arasındaki entegrasyonu sağlarsınız İşlemsel veriler elle girişe gerek kalmaksızın otomatik olarak oluşur ve makinelerden beslenir. Yarı mamül ve malzemelerin depolardan bulunması, üretime doğru malzemenin doğru şekilde, miktarda ve zamanda verilmesi sağlanır. Kalite üretim aşamasında yükseltilir. Operatörün teknik yönlendirilmesi ile problemli durumlara anında müdahale edilebilir. Kusurlu ürünler üretim hattından kolaylıkla ayıklanır. Yatırımlarınızı daha doğru planlayabilirsiniz. Daha doğru üretim / bakım planlaması yapabilmenize olanak sağlanır. Gereksiz ekipman satın alımları yerine mevcut ekipmanın performanslarının arttırılması için aksiyonları belirlemenize yardımcı olur.


  Video İçin Tıklayınız  Brosür İçin Tıklayınız

  AKILLI ALTYAPI: SİTELİNK

  Sitelink, uzaktaki kritik lokasyonlarınızı tek noktadan izlemek ve yönetmek için özel olarak tasarlanmış bir varlık yönetimi platformudur. Sitelink ile sahadaki varlıklarınızın iş süreçlerini kusursuz bir uyumla istediğiniz yerden, istediğiniz zaman yöneterek geleceğe, doğru adımlarla ilerlersiniz. Çözümümüz iki ana parçadan oluşmaktadır: Sitelink Uzaktan Yönetim Ünitesi ve Sitelink Yönetim Merkezi. Çözümümüz güçlü yönetim ve raporlama kabiliyetleri ile alarmları, trendleri ve sistem durumunu izlemenizi sağlayarak uzaktaki varlıklarınızı yönetmeyi sağlar. Sitelink uzaktan enerji yönetimi, güvenlik sistemi kontrolü, lokasyon iklimini, fiziksel erişimleri ve daha pek çok fonksiyonu sağlar.


  Video İçin Tıklayınız  Brosür İçin Tıklayınız

  AKILLI ENERJİ: SİSTEMETRİKS

  KoçSistem, elektrik şebekesindeki gerçek zamanlı, doğru, güvenilir veri toplama, saklama ve yönetimi süreçleriniz için KoçSistem SistemetriKS çözümünü sunuyor. SistemetriKS; sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunması, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, saklanması ve ilgili taraflara istenen formatta sunulması amacıyla geliştirilmiş özel bir "Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi" dir. SistemetriKS 5’den fazla haberleşme ünitesi ve yerli ve yabancı 50’den fazla sayaca desteği ile sizi donanım üreticilerine bağımlılıktan kurtarır.

  Sayaç Okumada Yaşanan Problemler

 • Geniş bir alana dağılmış abonelerin lokasyonuna fiziksel olarak gidilmesi zorunluluğu ve yaşanan zorluklar
 • Personelin sayaç okuma hatasına açık olma riski
 • Sayaç okuma süresinin uzunluğu
 • Yetkisiz müdahalelerin anlık olarak saptanamaması
 • Ani tüketim değişikliklerinin takip edilmemesi
 • Okuma, hesaplama ve faturalandırma süresinin uzunluğu
 • Şebeke güç kayıplarının denetiminin zor olması
 • SİSTEMETRİKS İle Probleme YÖNELİK Sunulan Çözümler

 • Uzaktan Okuma Hizmeti ve Enerji Veri Yönetimi
 • Ölçüm noktalarının zamanında ve doğru izlenmesi
 • Faturalama sistemlerinin tutarlı verilerle beslenecek olması
 • Abonelerin kendi tüketimlerini bu sistem vasıtasıyla online izleme olanaklarının bulunması
 • Okuma ve hizmet kalitesinin artması
 • Kayıp ve kaçağın azaltılması
 • SAYISAL YAYINCILIK

  Rekabetin gittikçe yoğunlaştığı günümüzde, firmalar müşterilerine ulaşmak için birden fazla iletişim kanalı kullanıyor. Bunlardan biri de alışveriş merkezlerinden sinemalara, marketlerden metrolara ve açık alanlara dek hemen her yerde bulunan dijital ekranlar. Bu yenilikçi mecraları kullanarak, müşterinize satın alma kararını verdiği noktada ulaşmak ve mesajınızı müşterinizin profiline göre değiştirebilmek sizi rakiplerinizden bir adım öne çıkarıyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkan KoçSistem, Nesnelerin İnterneti Ürün Ailesi kapsamında sayısal yayıncılık uygulaması Pixage’I geliştirdi. Donanımların ve yazılımların sağlanmasından her türlü gerekli altyapının kurulmasına kadar sayısal yayıncılık ihtiyaçlarınızda uçtan uca çözüm ve destek sağlayan KoçSistem, Pixage Ürün Ailesi ile farklı sektörlerin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunuyor, Türkiye’de ve dünyada pek çok başarılı projeye imza atıyor.​ Detaylı bilgi için: http://www.pixage.tv

  BÜYÜK VERİ PLATFORMU: IQPLUS

  IQPlus Büyük Veri Platformumuz ile karmaşık verilerinizi sadeleştirerek işinize değer katıyoruz. Büyük Veri Uygulamaları kurumların geleceğe yönelik stratejilerinin başarısını artırmak için verinin toplanmasını, depolanmasını, analizini ve bu veriler ile planlama yapılmasını sağlayan uygulama ve teknolojiler bütünüdür. KoçSistem, kurumların operasyonel süreçleri sonrası analize, raporlamaya, modellemeye, iş sonuçlarını daha iyi, daha hızlı, daha kolay anlamaya ve ileriye dönük tahminler yapmaya odaklı analitik iş çözümleri sunar.


  IQPLus Büyük VERİ Platformunun Avantajları NELERDİR?

  • İş sonuçlarınızı daha iyi, hızlı ve kolay analiz edersiniz.
  • Farklı kaynaklardan toplanan çeşitli verilerin içeriğini zengin raporlara dönüştürerek, karar verme hızınızı artırırsınız.
  • Görsel anlamda ilgi çekici ve kolay okunabilir raporlar elde edersiniz.
  • Geleceğe yönelik tahminlerinizi somut veriler üzerinden en doğru şekilde yaparsınız.
  • Verilerinizi hedeflerinize uygun olarak seçeceğiniz veri ambarı çözümleri ile çok boyutlu analizi olanaklı kılacak biçimde paylaştırırsınız.

  AR-GE

  Türkiye’nin yazılım alanındaki ilk ve genel anlamdaki 16’ıncı Ar-Ge ve Yenilik Merkezi’miz ile, yarının ihtiyaçlarına bugünden çözüm üretiyoruz. Nesnelerin İnterneti alanında da geçmişten günümüze pek çok alanda Ar-Ge projelerine imza atan KoçSistem olarak, Ar-Ge çalışmalarımızın sonucunda Nesnelerin İnterneti Ürün Ailesi’ni kurumların hizmetine sunuyoruz. Ürün Ailemizi daha da genişletmek ve Nesnelerin İnterneti teknolojisini müşterilerimizin işine değer katacak şekilde kullanmak hedefiyle bu alanda geleceğe yönelik yatırımlarımıza da pek çok farklı Ar-Ge projemizle devam ediyoruz.


  Comosef  |  Sitac  |  C2C4Safety
  Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?