Kurumsal Sosyal Sorumluluk

KoçSistem “Aile Saati” Projesi

“Geleceği Keşfet” mottosu ile şirketlere teknoloji hizmeti sunan KoçSistem çocuklarda dijital ekran bağımlılığına dikkat çeken sosyal sorumluluk projesi “Aile Saati”ni başlattı. Anne Çocuk Eğitimi Vakfı’nın (AÇEV) eğitim ortağı olarak destek verdiği Aile Saati sosyal sorumluluk projesi; aile içi “sağlıklı teknoloji kullanımı” konusunda toplumsal farkındalığı yükseltmeyi hedefliyor.

İki ana koldan ilerleyen proje; #haydikapatalım çağrısı ile kamuoyunda farkındalık sağlanırken; eğitim ortağı AÇEV ile Anne ve Baba Destek Programları’nda verilen eğitimlerle ailelerin sağlıklı teknoloji kullanımı konusunda bilinçlendiriyor. Aile Saati projesi kapsamında #haydikapatalım hareketini başlatan KoçSistem,  ebeveynlere her gün bir saatlik Aile Saati molası vermeye davet ediyor. KoçSistem, bu sürede ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte tüm ekranları kapatarak “ekransız”; ev içi veya dışı çeşitli etkinliklerle birlikte zaman geçirmeleri çağrısı yapıyor. Tüm aile keyifli vakit geçirme alternatifleri ise ailesaati.kocsistem.com.tr sayfasında yer alıyor.

Eğitim ayağında ise İstanbul ve İzmir’in çeşitli semtlerinde açılan 94 kurs ile 1.330 ebeveyn ve onların 3-11 yaşları arasındaki çocuklarına ulaşmaya devam ediyoruz. Çocuk gelişimi alanında uzman eğitmenlerin görev aldığı projede KoçSistem Gönüllüleri de ebeveynlere “Güvenli İnternet Kullanımı” ve “Teknolojide Yeni Trendler” eğitimleri veriyorlar.  

Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum

“Ülkem İçin” Projesi, Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmayı hedefleyen bir çatı projedir. Teması iki yılda bir değişen proje kapsamında, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmek ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projeleri hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Teması “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” olarak belirlenen Ülkem İçin Projesi’nin 2015- 2017 yılı uygulamasında Koç Topluluğu olarak hedeflenen, toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair kamuoyunda farkındalık yaratmak ve bütüncül bir yaklaşımla iş kültüründe ve sosyal hayatta daha eşitlikçi bir yaklaşım geliştirerek rol model olmaktır.

KoçSistem olarak “Ülkem İçin” Projesi kapsamında eşitlikçi bir toplum ve dünya yaratabilmek, hem bireysel hem de kurumsal olarak bilinçli bir duyarlılığı geliştirebilmek için eğitimlerimizi sürdürmeye ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ne dair farkındalık yaratmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

He for She Türkiye

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi UN Women’ın başlattığı HeForShe, her yaştan erkeği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını savunmak için önderlik yapmaya çağıran bir dayanışma hareketidir.UN Women ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ortak metni olan “Kadının Güçlenmesi İlkeleri”ni imzalayan Koç Holding, BM Kadın Birimi tarafından yürütülmekte olan HeForShe kapsamında da küresel düzeyde 10 Etki Lideri (Impact Champions) arasına seçilmiştir.Kampanyanın ana fikri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece kadınları değil, tüm toplumu ilgilendiren bir mesele olduğu ve kadın-erkek eşitliğinin sağlandığı bir toplumda, sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda, hem kadın hem de erkeklerin kazançlı çıkacağıdır.

KoçSistem olarak HeForShe kampanyası kapsamında çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Erkekleri, kadın hakları için değişimin temsilcisi olmaya ve www.heforshe.org/tr adresine tıklayarak imza vermeye devam ediyoruz.