Finans

Yüksek Büyüme Potansiyeli

Yüksek Büyüme Potansiyeli

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki bankacılık sektörü, 2017 yılında da gelişimini sürdürerek bir önceki yıla oranla %11.8 oranında büyümüştür. 2017 yılı 3.çeyreği itibariyle aktif büyüklüğü 3.054 milyar TL olarak gerçekleşen sektör, 11.500'den fazla şube ve 210.000'den fazla çalışanı ile dijital dönüşümün en yakın takip edilip uygulandığı sektörlerin başında gelmektedir. Leasing, factoring benzeri diğer finansal kuruluşlar da sektörde önemli bir büyüme potansiyeli sergilemektedirler.

Mobil ve İnternet bankacılığı penetrasyonunun her geçen gün arttığı sektörde gelişen müşteri beklentileri sebebiyle, bankalar müşteri deneyimini ön planda tutup sürdürülebilir bir müşteri ilişkisi kurabilmek için ürün ve hizmetlerini inovatif çözümlerle geliştirme gayretindeler. Gelişen siber tehditleri önleyici sistemleri hayata geçiren sektör oyuncuları, artan regülasyon yüküne de tam uyum sağlayarak pazarda sektöre yönelik güveni oluşturmaktadır.

Gelişen Teknoloji ile Artan Müşteri Beklentileri

Gelişen Teknoloji ile Artan Müşteri Beklentileri

Dijital yol haritalarını çıkararak stratejilerini belirleyen bankaların gündemindeki konuların başında Fintech, Büyük Veri & Analitik, Yapay Zeka, Blockchain, Robotik Süreç Otomasyonu ve Siber Güvenlik geliyor. KoçSistem olarak gerek dünyadaki gerekse Türkiye’deki bankacılık sektörünün ihtiyaçlarını adresleyen ve teknoloji trendlerini entegre ettiğimiz çözümlerimiz mevcut. Büyük Veri ve Analitik çözümler, İş Zekası, temel bankacılık uygulamaları, dijital yayıncılık çözümleri, yeni ödeme sistemlerine uyum çalışmaları ve dijital dönüşümün kurum genelinde yaygınlaşmasının sağlanmasına yönelik çalışmalarımızla müşterilerimizi KoçSistem tecrübesi ışığında geleceğe hazırlıyoruz.

KredimOL
ALJ Finans, araç kredileri sürecini mobilize eden “KredimOL” projesi için KoçSistem’i tercih etti. Finansman şirketi ALJ Finans, kredi kullanım sürecini mobilize etmek amacıyla, KoçSistem iş ortaklığı ile“KredimOL” projesini hayata geçirdi.
Veri Merkezi Taşıma
56 şubesiyle Türkiye’nin 18 büyük ilinde tüm finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren Burgan Bank, yeniden yapılanma süreci kapsamında veri merkezi ve masaüstü taşınması için KoçSistem’i tercih etti. 
Çağrı Merkezi Projesi
EuroBank Tekfen A.Ş. 5 yıl sonrasının çağrı merkezi sistemini KoçSistem ile kurdu. Yeniden yapılanarak Parakende Bankacılık’ı kuran ve bu alanda büyümeyi hedefleyen EuroBank, Çağrı Merkezi Projesini oluştururken KoçSistem’le birlikte çalıştı.
Yetkilendirme Sistemi
Türkiye’nin öncü ve lider KOBİ bankası Halkbank, Bilgi Sistemleri ekiplerinin deneyim ve motivasyonu ile KoçSistem’in uzmanlığını birleştirerek kurguladığı çalışanların yetkilendirme sistemi ile kimlik yönetim süreçlerini otomatize ederken, karlılık ve verimlilik odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda hedeflerine daha hızlı ve emin adımlarla ilerliyor.
Online İşlemler Projesi
Koçfinans, müşterilerinin ihtiyacına dijital platformda çözüm yaratmayı amaçladığı 'Online İşlemler Projesi' için KoçSistem'i tercih etti. Proje ile müşteriler, her zaman ve her yerden mobil ve self servis olarak online işlemlere kolayca erişme imkanına ulaştı. 
Network Yönetimi
KoçSistem’in öncelikli hedefi, Yapı Kredi’nin sürekli gelişen network altyapısıyla ilgili tüm kurulum, konfigürasyon, değişiklik ve yönetim hizmetlerini dış kaynak hizmetiyle sağlamak. 
Veri Altyapısı
Azerbaycan’da bireysel ve kurumsal bankacılık alanında 2000 yılından bu yana faaliyet gösteren Yapı Kredi Bank Azerbaijan, banka sürdürülebilir rekabet avantajı elde etme stratejisi doğrultusunda İş Zekası ve Veri Ambarı projesini KoçSistem’le birlikte hayata geçirdi. 
Bütçe Otomasyon Projesi
ALJ Finans, bütçeleme süreçlerini otomatize etmek ve planlama süreçlerini kısaltmak için KoçSistem iş ortaklığı ile “Bütçe Otomasyon Projesi”ni gerçekleştirdi.
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Kişisel verilerimin bana özel hizmetler oluşturulması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına ve iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum KVKK Aydınlatma Metni'ni okudum, kabul ediyorum

KOÇSİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİLER İÇİN VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket” veya “KoçSistem”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin geliştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması, size özel hizmetlerin oluşturulması ve tanıtılması için elektronik ticari iletiler de dahil olmak üzere pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, tarafımızdan reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi, müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yapılması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, hukuk işlerinin takibi, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası, Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.kocsistem.com.tr internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmış olan KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, hissedarlarımızla, grup şirketlerimizle, ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu kurumları ve/veya özel kişilerle paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.kocsistem.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında açıklandığı şekilde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde iş ilişkimizi devam ettirme ve ticari faaliyetlerimizi sürdürme hedeflerine yönelik olarak çeşitli hukuki sebeplerle işlenmekte ve fiziki ortamda sözlü ve/veya yazılı olarak, elektronik ortamda e-posta gibi kaynaklardan toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.kocsistem.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda KoçSistem talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KoçSistem tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.