İnsan Kaynakları Çözümü - HRedition

Dijital Dönüşüme Çalışan Deneyiminden Başlayın!

HRedition, işe alımından başlayıp onboarding, izin, performans, yetkinlik, yetenek yönetimi ve eğitim süreçlerine kadar uzanan ve uçtan uca deneyim sunan insan kaynakları platformudur. Sektör ve büyüklük fark etmeksizin insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirerek bu süreçlerin daha şeffaf, öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını sağlayarak çalışan memnuniyeti sağlayan bir üründür.

Neden HRedition?

Entegrasyon Gücü: Hangi özlük yönetim sistemini (İKYP) kullanıyor olursanız olun, HRedition bu sistemler ile entegre olabilir
Modüler Yapı: İsterseniz uçtan uca toplam 9 modülümüz ile isterseniz yalnızca ihtiyacınız olan modüllerle çözüm sunuyoruz
Mobil Uyumlu: %100 mobil uyumluluğu sayesinde tüm bilgisayar, tablet ve akıllı cihazların ekranından kullanılabilir

İşe Alım Modülü ve Onboarding Modülü

İşe Alım Modülü ve Onboarding Modülü

İşe Alım Modülü: Personel talebinden, adayın işe başlamasına kadar geçen sürede kullanılan form ve dokümanların tek bir ortamdan takip edilebilmesini sağlayacak bir modül olarak tasarlanmıştır. Süreç adımları; Kadro Talep, Aday Havuzu, IK Kontrolleri, Görüşme Takvimi, Yapılan Görüşmelerin Kaydı, Raporlamalar

Onboarding: İşe alım süreçlerini başarı ile tamamlayıp, işe başlayacak çalışanın işe başlama sürecindeki adımları dijitalleştirmek için hazırlanmıştır.Süreç adımları; İşe başlayacak çalışanların evrak takibi, demirbaş talebinin otomatik oluşması ve takibi, işe başlayacak çalışanlara buddy atama ve buddy değerlendirme anketi

İzin Yönetim Modülü

İzin Yönetim Modülü

Bordro ve özlük işleriniz için hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın izin süreçlerinizi HRedition ile yönetin! İzin Yönetim modülü, izin süreçlerinin tanımlandığı, personellerin izin taleplerinin kontrol edilmesini ve talep aşamasından, izin gerçekleşene kadar olan sürede izin durumlarını takip edilebilmesi için tasarlanmıştır.

Tüm bunlara ek olarak evden çalışma talebinin oluşturulduğu, onay ve rapor akışlarıyla çalışanlarınıza evden çalışmayı belirlediğiniz aylık sayı ve aralıklarda sunabilirsiniz.

Modül aşağıdaki süreç adımlarını içermektedir;

 • İzin/ evden çalışma talep oluşturma ve takibi
 • Güncel izin bakiyesi sorgu ve takibi
 • İzin iptal, uzaktan çalışma talep ve onayı
 • Yöneticiler için bağlı çalışanların izin takvimi gösterimi
 • Geçmişe dönük izin raporları
 • Kullanılan, talep edilen, mevcut bakiye raporları
 Performans Değerlendirme Modülü​

Performans Değerlendirme Modülü​

Performans Değerlendirme modülü, belirlenen ve isteğe göre tanımlanabilen birim, gösterge ve hedef havuzu ile performans kartları oluşturmak ve kartları istenen çalışan gruplarına dağıtmak için kullanılmaktadır.Dikey olarak şirketin tüm hedefleri organizasyonda mümkün olan en aşağı seviyeye kadar indirilir, yatay olarak bir hedef tüm ilgili birimlere uygun olan ağırlıkta dağıtılır.

Modül aşağıdaki süreç adımlarını içermektedir;

Balanced Scorecard uygulaması ile performans kartı oluşturma

 • Hedef kartı şablonu oluşturma ve kartın istenilen çalışan grubuna atanması
 • Çalışanın hedef havuzundan kendi hedef seçmesi ve/ veya İK ekibi tarafından çalışanlara hedeflerin atanması imkanı
 • Değerlendirme dönemi sonrası, gerçekleşen değerleri çalışanın kendi girmesi ya da IK ekibi tarafından girilmesi olanağı
 • Performans görüşme notları oluşturma
 • Hedef ve performans notu raporları
 • Hedef Kartı Geri Bildirimleri                                                                         
Yetenek Yönetimi Modülü

Yetenek Yönetimi Modülü

HRedition Yetenek Yönetimi modülü 3 bölümden oluşmaktadır. “Dokuz Kutu Değerlendirme” , “Yedekleme“ ve “Terfi Süreci” bölümlerini içermektedir. Yetenek yönetimi en iyi performans gösteren, hedeflere uygun yüksek potansiyel taşıyan çalışanları belirleme ve yönetme süreci için tasarlanmıştır. Yetenek Modülü ile;

 • 9 Kutu Değerlendirme; performans ve potansiyel matris kutularına önceden belirlemiş olduğunuz kurallara göre çalışanların yerleştirilmesi ve organizasyon şemasına göre yöneticilerin onaylamasını sağlar
 • Yedekleme; organizasyonunuz için kritik rollerin hazır, kısa ve orta zaman dönemleri için yedek kişlerinin belirlenip raporlanmasını sağlar
 • Terfi Süreci; şirketinizdeki yöneticilerin ekibindeki çalışan için kademe/ pozisyon terfisini üst yönetime iletmesi ve onay sürecinin ilerlemesini sağlar
Eğitim Modülü​

Eğitim Modülü​

Eğitim modülü, tüm çalışanlarınızın eğitim ve gelişim süreçlerini planlayabildiğiniz, takip edebildiğiniz ve raporlayabildiğiniz bir modüldür.

Modül aşağıdaki süreç adımlarını içermektedir;

 • Eğitim talebi oluşturma ve takibi
 • E-learning tanımlama (ister Powerpoint isterseniz hazır interaktif içerik ile)
 • Sınıf içi eğitim için ders seçimleri
 • Sınav ve değerlendirme formu tanımlama
 • Zorunlu eğitimlerde otomatik hatırlatma emaili gönderimi
 • Eğitim kataloglarının oluşturulması
 • Eğitmen maliyet takibi, eğitim sonrası sınav, eğitmen raporları
 • Çalışan bazlı eğitim raporları
HRedition #EvdeKal Kampanyası ile ilk 6 ay Ücretsiz!

HRedition #EvdeKal Kampanyası ile ilk 6 ay Ücretsiz!

Çalışanların özlük bilgilerinin tutulduğu Özlük/Self Servis, yıllık izin yönetimini sağlayan İzin Modülü, hedef bazlı ve yetkinlik bazlı değerlendirmeyi sağlayan Performans Modülü, terfi/ 9 Kutu / yedekleme yönetimini sağlayan Yetenek Modülü ile tüm bulut tabanlı modüllerimiz ERP entegrasyon ihtiyacı olmadan, süreçleriniz kolaylıkla dijitalde devam etsin diye ilk 6 ay ücretsizdir. 

Kampanya Koşulları:

Kampanya Koşulları:

 • Bir senelik sözleşme yapılması durumunda, ilk 6 aylık bulut lisans bedeli ücretsiz olarak sunulacaktır. 
 • Kampanyadan ERP entegrasyon ihtiyacı olmayan yeni müşteriler faydalanacaktır. 
 • Kampanya HRedition’ın bulut tabanlı Özlük/Self Servis, İzin, Performans ve Yetenek Modülleri için geçerlidir.
 • Kurulum, ek geliştirme, entegrasyon, proje bedelleri ayrıca değerlendirilecektir. 
 • Kampanyalardan yararlanmak için en az 12 aylık taahhütsüz sözleşme yapılması gerekmektedir. 
 • KoçSistem kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Kampanya sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.
 • Kampanya yalnızca KoçSistem tarafından iletilen teklifler için geçerlidir.
 • Kampanya Başlangıç Tarihi: 9 Nisan 2020, Kampanya Bitiş Tarihi: 31 Mayıs 2020


Kampanya hakkında müşteri temsilcimizin size ulaşabilmesi için aşağıdaki alanda formu doldurmanızı rica ederiz.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

 • ırk,
 • etnik köken,
 • siyasi düşünce,
 • felsefi inanç,
 • kılık ve kıyafet,
 • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
 • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
 • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
 • biyometrik ve genetik veriler.