Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

Uçtan Uca Verimli Kaynak Kullanımı

Kurumsal kaynak planlaması; işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken insan, malzeme, makine gibi kaynakların verimli şekilde kullanılmasını sağlayan uçtan uca bir sistemdir. Kurumsal kaynak planlama sistemleri işletmelerin bütünleşik olarak tüm süreç ve verilerinin yönetilmesini sağlar. Kurumsal kaynak planlama, planlama olarak tariflenmiş olmasına rağmen hedef işletmenin verilerinden karar almaya girdi sağlayacak sonuçların çıkarılmasıdır.

Farklı Kurumsal Çözümler ve Uygulamalar

Kurumsal kaynak yönetimi altında; Üretim Yönetimi, Finans Yönetimi, Malzeme Stok Yönetimi, Satış Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Dış Ticaret Yönetimi, Kalite Yönetimi, Bakım Yönetimi, Satış Sonrası Hizmetler, İş Zekâsı gibi çeşitli uygulamalar bulunmaktadır.

KoçSistem Deneyimi, Özel Çözümler

KoçSistem Deneyimi, Özel Çözümler

KoçSistem; SAP, Microsoft, Oracle gibi dünya devi ERP ürünlerinin implementasyonu ve desteğinin yanı sıra özel geliştirdiği çözümlerle de Kurumsal Kaynak Yönetimi konusunda yüksek deneyime sahiptir. 

Sektörler

Sektörler

Finans, Otomotiv, Dayanıklı Tüketim gibi sektörlerde KoçSistem kaynakları tarafından geliştirilen ERP uygulamaları da başarıyla devreye alınmıştır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Şirketimize ileteceğiniz her türlü talep, şikayet ve önerilerin değerlendirmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Müşteri Aydınlatma Metni üzerinden erişebilirsiniz.

Bize iletmiş olduğunuz talep veya şikayetinizde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz:

  • ırk,
  • etnik köken,
  • siyasi düşünce,
  • felsefi inanç,
  • kılık ve kıyafet,
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
  • ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  • biyometrik ve genetik veriler.