Sayısal İş Modeli

Müşterilerimizin “iş”ine temas ediyoruz…

Yenilikçi yaklaşımımızla müşterilerimizin ana “iş”ine odaklı çözümler sunarak, rekabet avantajı elde etmelerini sağlıyoruz.

Dünyadaki ve Türkiye’deki teknoloji eğilimlerini yakından takip ediyor, müşterilerimizin iş yapış modellerini sektörel dinamikler ekseninde analiz ederek, rekabet avantajı elde etmek için ihtiyaç duyulan yazılım çözümlerini kendi kaynaklarımız ile geliştiriyoruz.

e-Devlet Çözümleri

e-Fatura’ya geçiş ile birlikte satış ve faturalama gibi iş süreçlerinizi elektronik ortama taşımış olursunuz, böylece tahsilat ve ödeme sürecini kolayca yönetip takip edebilirsiniz.

Türkiye’nin en büyük şirketlerine sunduğumuz e-defter çözümümüz ile yatırım maliyetinizi minimuma indirecek ve e-defter konusundaki yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi sağlayacak çözümler sunuyoruz.

Faturalarınızı elektronik ortamda oluşturmanın, saklamanın ve göndermenin kolaylığını yaşayacağınız yeni bir faturalama sistemi: e-Arşiv

 • e-Fatura

  e-Fatura Uygulamasının Amacı

  e-Fatura uygulaması ile birlikte ticaretin daha hızlı ve hatasız gerçekleşmesi hedeflenmekte; fatura bastırma, gönderme, arşiv ve depolama gibi masraflar ortadan kalkacağı için tahsilat giderlerinde de yüzde 70’leri bulan tasarruflar sağlanması beklenmektedir. Ayrıca fatura gönderme süreçlerinin entegrasyonu ile verimlilik artmakta, maliyetler azalmakta ve karlılığa pozitif etki sağlanmaktadır.

   

  e-Fatura Uygulamasının Size Sunduğu Avantajlar

  e-Fatura’ya geçiş ile birlikte satış ve faturalama gibi iş süreçlerinizi elektronik ortama taşımış olursunuz, böylece tahsilat ve ödeme sürecini kolayca yönetip takip edebilirsiniz.

  Elektronik saklama imkanı ile kağıt faturalarda yaşanan kayıpların önüne geçer, kağıt faturaların saklanması gerekliliğinden doğan arşivleme maliyetinden kurtulursunuz.

  e-Fatura sistemi ile hata payını minimuma indireceğiniz için nakit yönetimini hızlı ve kolay bir şekilde yaparken, “Mutabakat Modülü” ile ödeme sistemini otomatik hale getirerek nakit akışını da hızlandırmış olursunuz.

  KoçSistem e-Fatura Özel Entegrasyon Çözümü

  KoçSistem e-Fatura Özel Entegrasyon Çözümü temel olarak, fatura üreten sistemlerden fatura içeriklerini belirli bir formatta alıp Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) entegrasyonu ile muhatabına ileten, gelen e-Faturaları ERP/Muhasebe sistemlerine aktaran bir Bulut Mimarisi çözümüdür.

  Türkiye’nin önde gelen firmalarının tercih ettiği sistemi, KoçSistem e-Fatura Özel Entegrasyon Çözümü sayesinde yüksek maliyetli teknoloji yatırımları yapmanıza gerek kalmadan siz de kullanabilirsiniz.

  KoçSistem e-Fatura Özel Entegrasyon Çözümü müşteri bazında değil, Bulut üzerindeki merkezi yapıda güncellendiğinden, mevzuat değişiklikleri ve ürün güncellemeleri, sizin ayrıca zaman ayırmanıza ve harcama yapmanıza gerek kalmadan anında sisteminize yansıtılır.

  KoçSistem e-Fatura Özel Entegrasyon Çözümünün temel özellikleri:

  • Manuel fatura oluşturma
  • Toplu fatura yükleme (GİB Portal standardında)
  • Gelen ve giden faturalarınıza ait işlemleri ERP/muhasebe programınızda otomatik olarak muhasebeleştirme
  • ERP/Muhasebe sistemleri ile entegrasyon ve izleme
  • Elektronik fatura saklama hizmeti
  • Tek tıkla Özel Entegratör Hizmeti’nin devreye alınması
  • Sınırsız kullanıcı tanımlama ve yetkilendirme
  • Kolay kullanıcı yetkilendirme arayüzü
  • Manuel/otomatik fatura onaylama/imzalama
  • Elektronik imza, arşiv imza ile fatura/log imzalama
  • Gelen/giden fatura yönetimi
  • Standart e-Fatura görseline şirket logosu eklenmesi

  Neden KoçSistem e-Fatura Özel Entegrasyon Hizmeti?

  Güvenilirlik

  • Türkiye’nin en büyük şirketlerinin Bilgi Teknolojileri alt yapılarının yönetildiği, uluslararası standartlarda işletilen veri merkezi ve deneyimli KoçSistem veri merkezi kadrosu
  • Mükelleften gelerek GİB’e iletilen fatura verisinin, her aşamada izlenebilirliği ve takip edilebilirliği
  • Sıfır veri kaybını sağlayan, iş sürekliliği ve felaketten kurtarma hizmetleri ile kesintisiz ve güvenli e-Faturalaşma
  • Uzmanlaşmış profesyonel ekip ile izlenebilir bakım ve destek
  • Türkiye Bilgi Teknolojileri sektöründe 70 yıllık tecrübe
  • Tüm “e-Devlet” projelerini hedefleyen kalıcı ve köklü vizyon

   

  ERP / Muhasebe Sistemleri ile Uyum

  • ERP / Muhasebe sistemleri üzerinden, tam entegrasyon ile giden ve gelen e-Faturalarınızı muhasebeleştirme kolaylığı
  • KoçSistem e-Fatura Özel Entegrasyon Çözümü ERP sistemlerinden bağımsız olarak çalışan WebService (HTTPs), FTP (FTPs) iletişim standartları desteği
  • ERP/Muhasebe sistemleri uyarlamaları için geniş iş ortağı ekosistemi
  • Tek tıkla hızlı ve sorunsuz sisteme giriş

  Maliyet avantajı

  • Bulut Mimarisi sayesinde sıfır ilk yatırım maliyeti
  • Faturalama ve saklama maliyetlerinde önemli oranda tasarruf ve kolay erişim

  Performans Artışı

  • İş süreçlerinde performans artışı, hata oranlarında azalma
  • Rol bazlı yetkilendirme
  • Kullanıcı dostu portal arayüzü ile kolay fatura oluşturma, gönderme ve alma
  • Toplu fatura yükleme (GİB Portal standardında)
  • Faturaların durumu hakkında anlık bilgilendirmeler
  • Muhasebe süreçlerinde hız ve işyükünde azalma

  Yasal uyum

  • GİB elektronik fatura (e-Fatura) standartları ile uyum
  • Değişen mevzuata göre sürekli güncelleme
  • Temel ve ticari elektronik fatura senaryoları ile uyum

  KoçSistem e-Fatura Özel Entegrasyon Çözümü’nden Yararlanma Alternatifleri

  ERP / Muhasebe yazılımınızla bağlantı kurulması: ERP/Muhasebe sistemleriniz ile e-Fatura çözümümüz arasında gerekli bağlantılar sağlanması ile birlikte e-Faturalarınızı KoçSistem Portalı kullanılmadan bu sistemler üzerinden oluşturabilirsiniz. Bu alternatiften faydalanabilmeniz için sahip olduğunuz muhasebe sisteminin UBL-TR formatında fatura verisi oluşturabilmesi ve KoçSistem Portalı ile ERP/Muhasebe yazılımınız arasında çift yönlü bir entegrasyon sağlanması gerekmektedir.
  KoçSistem Portalı’na UBL-TR formatında fatura yüklenmesi: ERP/Muhasebe sistemlerinizde düzenlediğiniz, GİB Portalı’na yükleyebildiğiniz UBL-TR formatındaki e-Faturalarınızı, KoçSistem Portalı’ndan toplu olarak da yükleyebilirsiniz.
  KoçSistem Portalı üzerinden manuel kullanım: Portal arayüzümüz üzerinden e-Fatura düzenleyebilirsiniz. Ticari fatura senaryosunda gelen faturalarınızı onaylayabilir ya da reddedebilirsiniz. Ayrıca gelen ve giden e-Faturalarınızı pdf ve xml formatında görüntüleyebilirsiniz.

 • e-Defter

  e-Defter nedir?​​

  e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterin
  www.edefter.gov.tr adresinde duyurulan format ve standartlara uygun elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

  KoçSistem e-Defter Çözümü:

  Türkiye’nin en büyük şirketlerine sunduğumuz e-defter çözümümüz ile yatırım maliyetinizi minimuma indirecek ve e-defter konusundaki yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi sağlayacak çözümler sunuyoruz.

  ​İşinizin güvenli geleceği için sizi KoçSistem’in 70 yıllık tecrübesi ve güvencesiyle, iş ihtiyaçlarınıza göre yerinde ya da bulut mimarisi olarak iki farklı alternatifte sunduğumuz e-Defter hizmetlerimizi kullanmaya davet ediyoruz.

  KoçSistem e-Defter Oluşturma Süreci

  KoçSistem e-Defter Bulut Çözümü

  Avantajları:

  • Sıfır donanım maliyeti
  • Düşük veri depolama maliyeti
  • Minimum insan kaynağı ihtiyacı

  • Sıfırlanmış veri kaybetme riski (RPO=0)

  Entegrasyon Adımları:

  • Entegrasyon dokümanların paylaşılması
  • Kullanıcı oluşturulması ve ayarlamalar
  • Testler
  • Canlıya geçiş

  Mimarisi:

  KoçSistem e-Defter Yerinde Çözüm:

  Avantajları:

  • Şirket yerel ağı içinde çözüme sahip olur.

  Proje Adımları:

  • Uygulama Kurulum Analizleri
  • Ürün Kurulumu, Uyarlama ve Entegrasyon
  • Kullanıcı Eğitimi
  • Kullanıcı Kabul Testleri
  • Canlıya Geçiş

  Mimarisi:  <!––>

 • e-Arşiv

  e-Arşiv

  Faturalarınızı elektronik ortamda oluşturmanın, saklamanın ve göndermenin kolaylığını yaşayacağınız yeni bir faturalama sistemi: e-Arşiv

  Bilinenin aksine e-Arşiv;  e-Fatura’nın elektronik ortamda saklanması değil, elektronik ortamda oluşturulan kâğıt faturanın elektronik ortamda iletilmesi ve yasal gereklilik olan arşivlenme işinin elektronik ortamda yapılmasıdır. Böylelikle, faturalama süreçleri en kolay, en hızlı ve en az masraflı duruma gelir.

  Kâğıt fatura kesmenin en ucuz yolu: e-Arşiv

  Müşterilerden onay alarak kâğıt fatura sürecini tamamen ortadan kaldırabileceğiniz gibi düz beyaz kâğıda çıktı alarak da fatura kesebileceksiniz. e-Arşiv sayesinde ön baskılı matbu fatura kullanımından kurtulacak ve müşterilere elektronik posta göndererek faturalama sürecini tamamlayacaksınız.

  Kâğıt fatura arşivlerinize ulaşmanın en pratik yolu: e-Arşiv!

  GiB’in belirlediği kurallar çerçevesinde oluşturacağınız e-Arşiv faturalarını elektronik ortamda saklayarak istediğiniz bir faturaya yığınlarca arşiv dosyası karıştırmadan hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecek, çıktısını alabilecek ya da tekrar e-Posta ile alıcısına gönderebileceksiniz.

  e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan tüm tüzel kişilere ve gerçek kişilere fatura düzenleyebileceğiniz e-arşiv uygulaması, sağladığı ekonomik verimlilik sayesinde hayatınıza çok büyük kolaylıklar getirecek.

  e-Fatura ve  e-Arşiv arasındaki farklar;

  Kağıt çıktının hiçbir hükmü yoktur. Kağıt olarak bastırılabilir.
  GİB üzerinden iletilir. Elektronik olarak iletilir. GİB’e rapor ile bilgi verilir.
  Sadece mali mühür ile onaylanır. Mali mühür ile onaylanır, zaman damgası ile rapor edilerek muhafaza edilir.
  GİB Portal, Özel Entegratör ya da entegrasyon yapılabilir. Özel Entegratör ya da entegrasyon yapılabilir.
  Kritik bazı sektörlere ve bu sektörde olanlarla ticari ilişki içinde olan belirli ciro üzerindeki şirketlere zorunludur. İnternet üzerinden satış yapan ve belirli bir ciro üzerinde olan şirketlere zorunludur.
  Zorunluluk dışında kanal şirketler istemeleri halinde başvurabilirler. Zorunluluk dışında olan e-Fatura’ya dâhil olduktan sonra başvurabilir.

  İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzerinde olanların geçmesinin zorunluğu olduğu bu uygulamaya;

  • e-Fatura kullanmakta olan tüm mükellefler; sadece başvuru yaparak,
  • e-Fatura kullanmayanlar; öncelikli olarak e-Fatura, sonrasında da e-Arşiv için başvuru yaparak geçebilirler.KoçSistem tarafından geliştirilen e-Arşiv sayesinde, faturalama sistemi yepyeni bir boyut kazanıyor.

   UBL-TR formatı desteği sayesinde mevcut e-Fatura sistemleri ile kolay, hızlı ve düşük maliyetli entegrasyon sağlayan KoçSistem e-Arşiv ürünü ile;

  • KoçSistem AR-GE Merkezi tarafından özel olarak geliştirilmiş yazılım mimarisi ile fark yaratan performans,
  • Tek tek ya da toplu olarak dosya aktarım imkanı,
  • e-Portal üzerinden e-Arşiv faturası düzenleyebilme,
  • e-Portal aracılığıyla entegrasyon olmadan fatura yükleyebilme,
  • Online fatura işleme servisleri ile oluşturulan faturayı imzalı bir şekilde anında geri alabilme,
  • İndekslenmiş veri ile arşivlenmiş faturalara saklama süresi boyunca çok hızlı erişim,
  • Faturaları UBL-TR ve PDF formatında indirebilme, çıktı alabilme, e-Posta, güvenli bağlantı veya kâğıt olarak müşterilerinize gönderebilme imkanlarından siz de yararlanın!


Kurumsal Performans Yönetimi (EPM)

Kurumsal Performans Yönetimi, tüm organizasyonun performansını iyileştirmek için hedefleri, metrikleri, çalışanları ve teknolojiyi birleştiren bir süreçtir.

Kurumsal Performans Yönetimi Uygulamalarının Avantajları Nelerdir?

 • KoçSistem’in şirketinize özel olarak sunduğu KPY uygulamaları ile stratejilerinizi operasyonel hedeflere ve ölçümlere dönüştürürsünüz.
 • Şirket değerine etki eden kritik süreçlerin ve bunların takibine imkan veren ortak ölçütlerin tespitini sağlarsınız.
 • Hem insan kaynaklarınızın hem de kurumumuzun performansının etkin şekilde yönetirsiniz.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), firmaların müşteri temas noktalarının doğru yönetimi ve kontrolünü sağlayan sistemdir.
KoçSistem CRM uygulamaları konusunda gerek geliştirdiği çözümler gerekse stratejik işbirlikleriyle ihtiyacınıza en uygun çözümleri üretir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Uygulamaları’nın Avantajları Nelerdir?

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulamaları ile müşterilerinizin markanıza olan bağlılığını, müşteri memnuniyetini ve şirketinizin karlılığını artırırsınız.
 • Kapsamlı analizlerle doğru müşterileri hedefleyerek düşük maliyetlerle müşteri sayınızı artırır, çapraz satışlarla pazar payınızı yükseltirsiniz.
 • Müşterilerinize eriştiğiniz her alanda, topladığınız verileri bilgiye dönüştürüp fırsatları ve ihtiyaçları daha hızlı bir şekilde ortaya çıkarırsınız.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

Kurumsal Kaynak Planlama; kurumları rekabet düzenine hazırlayan unsurların başında, sürekli değişen bir ortamda fiziksel gerçeği birebir yansıtabilen ve yeni duruma göre muhtemel sonuçları öngörebilen bir sistemler bütünüdür.

KoçSistem, gerek hazır ERP çözümleri gerekse de yazılım geliştirme kadrosuyla olsun, müşterilerinin ERP uygulamaları konusundaki ihtiyaçlarını seçim aşamasından kullanım sonrası işletime uzanan tüm yaşam döngüsü boyunca karşılar.

Kurumsal Kaynak Planlama(ERP) Uygulamaları’nın Avantajları Nelerdir?

 • Kurumsal Kaynak Planlaması uygulamaları ile iş süreçlerinin entegrasyonu ve işbirliği ile maliyetlerinizi düşürüp verimliliğinizi artırırsınız.
 • Kurumunuzun büyümesine paralel olarak genişleyebilme özelliği ile ölçeklenebilir bir çözüme sahip olursunuz.
 • Farklı fonksiyonlara gerektiği zaman erişirken, bugün ihtiyaç duymadığınız bir özelliği yarın aktif hale getirerek kullanmanız mümkün olur.​

İş Süreçleri Yönetimi (BPM)

İş Süreçleri Yönetimi, kurumların ne şekilde iş yaptıklarını tanımlayarak şirketlerde yer alan iş süreçlerinin elektronik ortamda yaratılması, izlenmesi ve sonuçlandırılmasını sağlar. Süreçlerin modellenmesi sayesinde doğru bilginin ve işin, doğru zamanda, doğru kişiye ulaştırılmasına yardımcı olur. Daha iyi yönetilen süreçler sonucunda kayda değer kurumsal kazançlar elde edilir.

KoçSistem, müşterilerinin kurum içi iş süreçlerinin standardizasyonunu ve otomasyonunu sağlayan bir iş akışı yönetim sistemi sunmaktadır. Ayrıca bu çözümlerin müşterilerin kendi iş akışlarına göre esnek ve değiştirilebilir modüler yapıda olmasını sağlamaktadır.

İş Süreçleri Yönetimi’nin Avantajları Nelerdir?

 • Kurumunuzdaki süreçlerin, analizi, tasarlanması, optimizasyonu ve otomasyonunu içeren çözümler bütünü olarak İş Süreçleri Yönetimi çerçevesinde, İş akışları, Doküman Yönetimi, Sayısal Kimlik Yönetimi, CRM ve Portal çözümleri, Servis Odaklı Mimari anlayışıyla sunulmaktadır.
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?


Site İçinde Arama