Finans

fiziksel_guvenlik_hizmetleri_flow

Finans Sektörü son yıllarda güçlü bir büyüme performansı sergileyerek toplam büyüklüğünü 3,6 trilyon TL (1,2 milyar $) ‘a ulaştırmış ve Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumuna erişmiştir. Sektörde önemli bir ağırlığa sahip olan bankacılık hizmetleri, tüm finansal hizmetler içerisinde %60 payı elinde bulundururken, sigortacılık hizmetleri ve diğer finansal faaliyetler (leasing, factoring, vb.) de önemli büyüme potansiyeli barındırmaktadır.

Ekonomideki bu büyüklüğünün yanı sıra piyasadaki yapıcı kurumların düzenlemeleri ve yüksek rekabet koşullarının etkisi ile finansal kurumlar, bilişim teknolojilerini iş süreçlerine en erken adapte eden kurumlar arasında yer almaktadır. Bu olguyu destekleyen veri; IDC‘nin 2016 yılında gerçekleştirdiği “Turkey IT Services Market 2016–2020 Forecast and 2015 Analysis“ araştırmasında gözlemlenebilir. Araştırma sonucuna göre Türkiye bilişim teknolojileri pazarının %22 ‘sini finans sektörüne yapılan projeler oluşturmaktadır.

Dijital teknolojilerin tüketicilerin yaşam tarzını değiştirmeye başlaması ile birlikte, finansal kurumlardan beklenen talepler de dönüşmeye başladı. Dijital dönüşüm artık finansal kurumların ajandasında ilk sırada yer alıyor. Gartner’ın yayınladığı 2015 tarihli “Agenda Overview for Banking and Investment Services” raporuna göre; ödeme sistemlerinin yeniden keşfedilmesi, dijital bankacılık ve bankacılık operasyonlarının inovatif dönüşümü tüm sektörün radarındaki gündem maddeleri olarak karşımıza çıkıyor.

KoçSistem olarak gerek dünyadaki gerekse Türkiye’deki finans sektörü eğilimlerini ve sektördeki son gelişmeleri yakından takip ediyor, yenilikçi çözüm ve hizmetlerimizle sektörün ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Hem teknoloji hizmetlerimiz, hem de uygulama katmanındaki çözümlerimiz sayesinde katma değer kattığımız bu sektörde; gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız ile iş süreçleri ve temas noktaları eksenlerinde sektörün ihtiyaç duyduğu bilişim teknolojileri çözümlerini adresliyoruz. Bu sayede müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanıyor, onları sektörel eğilimler ve KoçSistem tecrübesi ışığında geleceğe hazırlıyoruz.

Otomotiv

Türkiye’nin sanayileşme sürecinde başrolü oynayan Türk Otomotiv Sektörü, hem iç pazara hem de dış pazarlara üretim sağlayan dinamik bir yapıya sahiptir. 2015 yılında 1,3 milyon araç üretimi gerçekleştiren sektör, dünyanın en büyük 15. , Avrupa’nın ise en büyük 5. otomotiv üreticisi konumuna yükselmiştir.

Üretimsel işgücünün insanlardan makinalara devredildiği Endüstri 4.0 kavramının en yoğun uygulamalarının gözlendiği otomotiv sektörü, dijital dönüşümün merkezinde yer alıyor. Otomobiller artık birer platform haline dönüşüyor ve sürücüsüz akıllı otomobiller, sektördeki dijital dönüşüm dalgasının ilk aşaması olarak algılanıyor. Bu gerçekler ışığında Türk Otomotiv Sektörü’nün sürdürülebilir küresel rekabet gücünü arttırılması için bilişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı, katma değeri yüksek bir yapıya dönüşmesi bir zorunluluk halini almaktadır.

Otomotiv sektörünün dinamikleri çerçevesinde hazırladığımız dijital dönüşüm ürün portföyümüz ile müşterilerimize hem sektörün önde gelen araştırma şirketlerinden elde ettiğimiz pazar öngörülerini, hem de KoçSistem’in otomotiv sektöründeki derin tecrübesiyle farklı deneyimler sunuyor, rekabet avantajı ve müşteri memnuniyeti elde etmelerini sağlıyoruz.

fiziksel_guvenlik_hizmetleri_flow

Enerji

KoçSistem; gerek ülke ekonomisi gerek günlük hayatımız için büyük bir öneme sahip olan enerji sektörünün, beklentilerine uygun şekilde “sürdürülebilirlik” odaklı çözüm ve hizmetler üretmektedir. Enerji sektörü ile ilgili gündeminde, ağırlıklı olarak kaçak enerji kullanımının önlenmesi, akıllı sayaçların yaygınlaşması ve veri toplama gereksinimiyle birlikte KoçSistem, büyük veriyi adresleme ve bu verilerden anlamlı bilgiler çıkarılması aşamasında çözümler sunuyor.

Dünyada enerji sektörüne bakıldığında; artan hizmet talepleri ile maliyet ve sermaye limitleri baskısına karşın, sektörün başvurabileceği alanlar sadece teknolojik ilerlemeler ve yaratıcı iş modelleri ile sınırlı. Enerji sektöründe firmalar; enerji yönetimi teknolojileri, yenilenebilir ve alternatif enerji ile enerji depolama alanlarında kayda değer atılımlar yapıyorlar. Akıllı sayaç, modern sayaç altyapıları, dağıtım otomasyonu gibi akıllı şebeke teknolojilerinin sağladığı yeni verinin analizi; firmaların müşterilerini daha iyi anlamalarını, müşteri memnuniyeti sağlamalarını ve yeni hizmetler için ufkunun açılmasını sağlıyor.

Türkiye’ye baktığımızda ise ülkemizin geçtiğimiz on yılda kaydettiği ekonomik büyümeye paralel olarak dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri haline geldiğini görüyoruz. Enerji dağıtımının tamamen özel sektöre devredildiği ve enerji üretim varlıkları özelleştirilmesinin önümüzdeki yıllar içerisinde tamamlanmasının planlandığı bu dönemde; başarılı bir biçimde uygulanan özelleştirme programı ile ülkenin enerji sektörüne son derece rekabetçi bir yapı ve büyüme için yeni ufuklar kazandırıyor.

Gelecek yıllarda Türkiye’nin enerji stratejisi için yenilenebilir kaynaklar kadar, atık işleme ve sera gazlarının azaltılması gibi alanlardaki teknolojiler de önemli ek uygulamalar olarak sıklıkla anılıyor. Yenilenebilir kaynaklara başvurularak çevrenin korunmasının yanı sıra karbon salınımlarının azaltılması, üretim/aktarım verimliliğinin artırılması ve atık yönetimi teknolojilerinin kullanımının teşvik edilmesi de dâhil olmak üzere yürürlükte olan veya yakında yürürlüğe girecek birtakım önlem ve düzenlemeler de bulunuyor.

Bununla birlikte günümüzde sektörün teknoloji eğilimlerine baktığımızda enerji üretimi ve dağıtımı aşamalarında; Portföy Yönetimi, Akıllı Sayaç Entegrasyonu, Deregülasyon Uyumu, Şebeke Yönetimi, Şebeke Kullanım ve Faturalama gibi farklı başlıklar altında; Akıllı Şebekeler, Güvenlik ve Risk yönetimi, Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel Teknolojiler Uyumu, Veri Altyapıları ve Büyük Verinin ön plana çıktığını görüyoruz.

KoçSistem olarak, Türkiye ve dünyadaki sektör eğilimlerine paralel olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözüm ve hizmetlerimiz doğrultusunda, enerji sektörünün teknolojik gereksinimlerinin karşılanmasında önemli rol oynuyoruz. Enerji sektörüne yönelik çözümlerimiz ile sektördeki varlığımızı daha da pekiştirmeyi ve yeni iş alanlarındaki farklı projelerimizle enerji sektöründeki müşterilerimizin dönüşüm süreçlerini başarıyla tamamlamalarına destek olmaktayız.

Perakende

2015 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 663 milyar TL düzeyinde bir büyüklüğe sahip olduğu tahmin edilen perakende sektörü, dönem dönem yaşanan dalgalanmalara rağmen istikrarlı büyüme performansına devam ediyor. Türkiye perakende sektörü cirosunun, önceki yıllardaki büyüme grafiğini önümüzdeki yıllarda da devam ettirerek, 2018 yılında yaklaşık 880 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.

Perakende, teknolojiye yatırım yapan ve teknolojik alt yapısını kurmuş sektörlerin başında geliyor. Rekabetin giderek artacağını öngören büyük firmalar, teknoloji yatırımlarına yönelerek, düşük maliyet-yüksek verim ve yatırımda geri dönüş sağlıyor; müşteri memnuniyetini/sadakatini elde edebilmek için de, fiyat avantajının yanı sıra teknolojik uygulamalar aracılığıyla fark yaratıyor.

Perakende sektörü değişen tüketici taleplerine zamanlı ve doğru bir şekilde cevap verebilmek için hızlı olmak ve farklı satış kanallarını koordineli bir şekilde yürütmek zorunda olan perakendeciler için tam da bu nedenle bilgi teknolojileri ve gerekli alt yapı yatırımları hayati önem taşıyor. Teknolojik gelişmeler, mobil uygulamaların çeşitlenmesi, tüketicilerin zaman darlığı ile birlikte elektronik ticaret gün geçtikçe önemli hale gelmektedir. Entegre teknoloji platformları, müşteri analitiklerinin oluşturulmasına olanak sağlayan veri depolama sistemleri, teknolojik yatırımlar ile tedarik sistemlerinde yapılan verimlilik uygulamaları gelecekteki perakende iş modelinin temel yapı taşlarını oluşturuyor.

KoçSistem olarak çözüm ve hizmetlerimizle perakende sektöründeki müşterilerimizin dijital dönüşümüne katkı sağlıyoruz.

Telekomünikasyon

Telekom sektörü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun yayınladığı verilere göre yıllık 39 milyar TL pazar büyüklüğü ile Türkiye bilişim endüstrisinin en dinamik sektörü konumundadır.

Mobil ve sabit ses iletişiminin domine ettiği sektörde veri iletişiminin payı; ADSL, genişbant internet pazarının serbest rekabete açılması ve mobil genişbant frekans ihaleleri neticesinde yıllar içerisinde artış göstermiştir. Piyasa yapıcı kurumların bu düzenlemelerinin yanı sıra Nesnelerin İnterneti olarak adlandırılan ve tüm cihazların akıllı ve bağlantılı nesnelere dönüşmesinin etkisi göz ardı edilemeyen bir gerçektir.

Telekom sektörünün son yıllardaki diğer odak konusu Bulut Bilişim’e baktığımızda, operatörlerin yatırımlarına artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte operatörlerin ağlarını genişletme ve modernize etme kapsamındaki yatırımlarının da artacağını öngörüyoruz.

Rekabetin son derece yoğun olarak yaşandığı sektörde yakınsama ve uçtan uca iletişim hizmetlerine ile kurumsal müşterilerde farklılık yaratan hizmetlere yapılan yatırımların yükselen bir ivme kazandığını görüyoruz.

Dünyada internet oyuncuları ile telekom şirketleri arasındaki rekabet, sektörde köklü değişikliklere sebep oluyor. Önümüzdeki dönemde bu değişikliklerin ülkemizdeki yansımalarına şahit olacağız.

Telekom sektörünün önündeki en önemli zorluklara dair hakim düşünce ise; yeni iş modellerinin değerini belirlemek ve müşteri bilgilerini analiz ederek pazarda nasıl konumlanacaklarına karar vermek olacağı yönünde.

Gerek sektördeki gelişmeler gerekse de yukarıda belirttiğimiz teknolojik eğilimler doğrultusunda Telekom sektörüne özel olarak hazırladığımız çözümlerimiz ile müşterilerimizin iş ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya çalışırken, işbirliği yaparak ilerleyebileceğimiz alanları da birlikte belirleyerek farklı alanlarda değerli iş ortaklıkları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?


Site İçinde Arama