Workplace, teknolojinin iş hayatında daha etkin kullanılmasını sağlayan, odağında çalışan iş birliği, iletişim, inovasyon, mobilite ve bulut bilişim olan dijital çalışma ortamı, intranet çözümüdür.
RPA - dijital-is-gucu ile dijital dönüşüm sürecinizde operasyonel yüklerinizi azaltabilir, iş verimliliğinizi artırabilirsiniz.
Öne Çıkan
Pixage ile tüm ekranları ve yayın akışını tek bir merkezden yönetilmesini sağlayan bir dijital yayıncılık uygulamasıdır.
HRedition, her sektörde ve boyutta insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirerek şeffaf, öngörülebilir ve yönetilebilir hale getiren bir platformdur.
Low Code ile herhangi bir yazılım geçmişine sahip olmadan ve kod kullanmadan istenilen uygulama kolaylıkla oluşturulabilir.
Pixage
Pixage
Pixage ile tüm ekranları ve yayın akışını tek bir merkezden yönetilmesini sağlayan bir dijital yayıncılık uygulamasıdır.

Pixage ürünümüz hakkında daha ayrıntılı bilgi için Pixage sayfasını ziyaret edebilirsiniz!
Detaylı İncele
Dijitalleşen otomotiv endüstrisinde geleceğin araç teknolojileri.
Dijital finansal hizmetlerin yükselişi ve geleceği.
Dijital dönüşüm çağında dayanıklı mal sektöründe yeni trendler.
Enerji sektöründe dijital dönüşüm ve geleceğin enerji teknolojileri.
Dijitalleşen eğitim: Yarının teknolojileri.
Kamu sektöründe dijital dönüşüm ve vatandaş odaklı hizmetler.
Perakende sektöründe dijitalleşme ve geleceğin alışveriş trendleri.
Dijital sağlık: Sağlık hizmetlerinde teknolojinin yükselişi.
Dijital sigorta: Sigorta sektöründe geleceğin inovasyonları.
Telekomünikasyon sektöründe dijital dönüşüm ve bağlantılı dünya.
Dijital turizm: Geleceğin seyahat teknolojileri ve trendleri.
DevOps Danışmanlık Hizmetleri
KoçSistem
İş dünyasında teknolojik bağımlılıklar her gün artıyor, İş Birimlerinin ihtiyacı çok hızlı değişiyor. Rekabet avantajı için iş dünyası, her sene teknoloji yatırımını yükseltmek zorunda kalıyor. İş birimlerinin ihtiyaçları BT’ye geldiğinde deadline dün olarak isteniyor, en hızlı adapte olan bitiş çizgisindeki ipi göğüslüyor.
Dijital Dönüşüme DevOps ile Hız Verin

KoçSistem DevOps Assesment Hizmeti ile firmaların tüm uygulamalarını alanında yetkin danışman kadrosu ile mercek altına alır ve mevcut durumun detaylı bir analizini sunar. Yetkinlik seviyelerine göre oluşturulmuş tablolarda geliştirilmesi gereken alanlar belirtilirken, çözüm için de ayrıntılı öneriler sunulur.

Dijital Dönüşüme hız verecek geliştirme altyapının oluşturulması DevOps Danışmanlık Hizmetleri ile sağlanır.

DevOps Danışmanlığı
 • DevOps Stratejisinin belirlenmesi ve yol haritası oluşturulması
 • DevOps yaşam döngüsünde kullanılacak teknoloji ve araçların seçilmesi, kurgulanması ve yönetimi
 • DevOps süreçlerinin public, private ve hybrid cloud ortamlarında çalıştırılması
 • Cloud, Containers, PaaS süreç ve araçlarının belirlenmesi ve uygulanması
 • DevOps kültürünün kurum içerisinde yaygınlaştırılmasına öncülük edilmesi
 • Eğitim & Workshop
Sürekli Kalite Danışmanlığı
 • Test otomasyonu stratejisinin belirlenmesi ve yol haritası oluşturulması
 • Teknoloji ve araçların seçilmesi, kurgulanması ve yönetimi
 • Test senaryolarının oluşturulması ve kapsama oranlarının hesaplanması
 • Eğitim & Workshop
 • Teknoloji Danışmanlığı

Teknoloji dönüşümü

 • Stratejisinin belirlenmesi ve yol haritası oluşturulması
 • Esneklik ve performanslı odaklı yazılım altyapıları tasarlanması
 • Kurumsal Tasarım Desenleri, Microservice, Cloud-Native gibi pratiklerin yardımı ile bakımı kolay yazılımlar geliştirilmesine öncülük edilmesi.
 • Teknoloji modernizasyonu çalışmalarının DevOps ve Sürekli Kalite altyapıları ile birlikte çalıştırılması.
DevOps Danışmanlık Hizmeti Faydaları

Teknolojik

Kaynak Kodu: Kaynak kodlarının versiyonlanması ve tekilleştirilmesi için gereken altyapıbelirlenir ve talep durumunda gerekli kurulum ve taşımalar yapılır.

Temiz Kod: Temiz kod yazılması için teknoloji bazında kabuller yapılır, kod verifikasyonu için gerekli altyapılar sağlanır.

Sürüm Yönetimi: Hangi sürümün hangi ortamda çalıştığı ve sürümler arası performans metrikleri belirlenir ve yönetilmesi için gerekli çalışmalar yapılır.

Test Otomasyonu: Test otomasyonu ile hataların anında izlenmesi ve performans yönetimi yapılır.

Organizasyonel

Performans Yönetimi: Ekibin efektif çalışması ve çevik yaklaşımla yönetilmesi için gerekli kültürün oluşması sağlanır. Ortak kültür ile birimler arasında yardımlaşma artar.

Maliyet: Çevik yöntemlerle geliştirilen projelerle doğru isterler doğru zamanda devreye alınarak maliyet avantajı sağlanır.

Proje: Zaman faktörü gözetilerek ulaşılan hedefler sayesinde hem iç hem dış müşteri hem de çalışanlar için başarılı projeler gerçekleştirilir. Mutlu müşteriler, mutlu çalışanlar kazanılır.

Neden DevOps Danışmanlık Hizmeti?
 • Firmanın DevOps dönüşüm için yetkinlik sınıfı belirlenir
 • Atılacak adımlar belirlenip, dönüşüm kapsamında hangi ürün ve servislerin uygulanacağı netleştirilir ve süreç sürekli takip edilir
 • Dönüşüm süresince firmanın ihtiyacı olan eğitimler belirlenir ve planlanarak PBI listesine eklenir
 • Önceliği ve kapsamı belirlenmiş ürün veya servislerin planlandığı şekilde uygulanması çalışmaları yürütülür.
 • Danışmanlık çalışmalarının geldiği nokta metrikler ile birlikte raporlanır ve sürecin özeti paylaşılır. Geri bildirimler alınıp, Kaizen kültürüyle iyileştirme başlıkları belirlenir.