Workplace, teknolojinin iş hayatında daha etkin kullanılmasını sağlayan, odağında çalışan iş birliği, iletişim, inovasyon, mobilite ve bulut bilişim olan dijital çalışma ortamı, intranet çözümüdür.
RPA - dijital-is-gucu ile dijital dönüşüm sürecinizde operasyonel yüklerinizi azaltabilir, iş verimliliğinizi artırabilirsiniz.
Öne Çıkan
Pixage ile tüm ekranları ve yayın akışını tek bir merkezden yönetilmesini sağlayan bir dijital yayıncılık uygulamasıdır.
HRedition, her sektörde ve boyutta insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirerek şeffaf, öngörülebilir ve yönetilebilir hale getiren bir platformdur.
Low Code ile herhangi bir yazılım geçmişine sahip olmadan ve kod kullanmadan istenilen uygulama kolaylıkla oluşturulabilir.
Pixage
Pixage
Pixage ile tüm ekranları ve yayın akışını tek bir merkezden yönetilmesini sağlayan bir dijital yayıncılık uygulamasıdır.

Pixage ürünümüz hakkında daha ayrıntılı bilgi için Pixage sayfasını ziyaret edebilirsiniz!
Detaylı İncele
Dijitalleşen otomotiv endüstrisinde geleceğin araç teknolojileri.
Dijital finansal hizmetlerin yükselişi ve geleceği.
Dijital dönüşüm çağında dayanıklı mal sektöründe yeni trendler.
Enerji sektöründe dijital dönüşüm ve geleceğin enerji teknolojileri.
Dijitalleşen eğitim: Yarının teknolojileri.
Kamu sektöründe dijital dönüşüm ve vatandaş odaklı hizmetler.
Perakende sektöründe dijitalleşme ve geleceğin alışveriş trendleri.
Dijital sağlık: Sağlık hizmetlerinde teknolojinin yükselişi.
Dijital sigorta: Sigorta sektöründe geleceğin inovasyonları.
Telekomünikasyon sektöründe dijital dönüşüm ve bağlantılı dünya.
Dijital turizm: Geleceğin seyahat teknolojileri ve trendleri.
KoçSistem Entegre Yönetim Sistemi Politikası
KoçSistem Entegre Yönetim Sistemi Politikası
Kalite Yönetim Sistemi Kapsam ve Bağlamı
Müşteri Öneri & Şikayet Yönetimi Yaklaşımı
Müşteri Öneri & Şikayet İş Akışları
Kalite Belgelerimiz
KoçSistem Entegre Yönetim Sistemi Politikası

KoçSistem misyon ve vizyonunun tüm çalışanlarımız, ilgili taraflarımız ve iş ortaklarımız tarafından bilinmesinin sağlanması ve ortak hedeflere birlikte ilerlenmesi,

KoçSistem kapsamı dahilinde şirketimizi bağlayıcı tüm çalışanlarımızın, ilgili taraflarımızın ve iş ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin ve uyum yükümlülüklerinin belirlenmesi,

Çalışmalarımızın birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, yasa, yönetmelik, ulusal ve uluslararası standartlar ve Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda yürütülmesi,

Entegre Yönetim Sistemimizin uyum ve gereklilikleri hakkında çalışanlarımızın ve tüm ilgili taraflarımızın farkındalığının korunması, sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için katılımlarının sağlanması,

KoçSistem süreçlerinin, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına odaklı, ulusal ve uluslararası geçerliği olan standartlarda tanımlanması; müşterinin verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştıracak teknolojilerin kullanılarak hizmet sunulması ve memnuniyeti beklentilerin üzerinde tutan stratejik yönetim yaklaşımının sergilenmesi,

Çalışanlarımızın iş süreçlerine yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile yaratıcı ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi,

KoçSistem süreç performansı ölçümünün; sağlıklı veriler, doğru metot ve sistemlerle izlenmesi, ölçülmesi, analizi ve sürekli iyileştirmeler için girdi sağlanması,

KoçSistem, çalışanları, tedarikçileri ve ekosisteminde birlikte çalıştığı kuruluşlarla iç ve dış iletişimi sağlayarak faydalı ilişkiler kurulması ve onlarla birlikte büyümenin sürdürülmesi,

İş sürekliliği kapsamında organizasyonumuzun kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek olaylara karşı hazırlıklı olmasını, olası bir hizmet kesintisi durumunda önceden planlandığı ve test edildiği şekilde yanıt verilebilmesinin sağlanması,

Hizmet sürekliliğinde istikrarın sağlanması için kalite yönetimi, bilgi güvenliği, iş sağlığı, iş güvenliği, çevre yönetimi ve iş sürekliliği konularında risk ve fırsatların periyodik olarak değerlendirilmesi ve müşteri hizmet yönetimine girdi sağlanması,

Tüm fiziksel ve sanal bilgi varlıklarımızın; gizliliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin ve korunmasının; ilgili taraflarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin gereksinimlerini de karşılayacak şekilde düzenlenmesi, bilgi güvenliği ihlal olaylarının sayısını en aza indirgemek için gerekli önlemlerin alınması, ilgili taraflarımızın, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın farkındalığının en üst seviyede tutulması,

Çalışanlarımızın ve ekosistemdeki tüm unsurların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin azaltılması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal şartların ve diğer tüm şartların yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetlere çalışanların danışma, katılımı ve görüşlerinin alınması için gerekli platformların sağlanması, çalışanların olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları rapor etmeye teşvik edilmesi ve bu faaliyeti yaptıklarında çalışanların kovulma tehdidi veya disiplin cezası gibi misillemelere karşı korunması,

Çevresel farkındalığın çalışanlar nezdinde oluşturulması için bilgi seviyesi ve korumacı kültürün sürekli artırılması, geliştirilmesi ve çevre performans hedeflerimizin iyileştirilmesi,

Sosyal, psikolojik, fiziksel unsurların çalışanlarımızın sağlığını bozması sebebi ile KoçSistem ürün ve hizmet kalitesini etkilemesinin önlenmesi,

Enerji Yönetim Sistemi hedeflerinin oluşturulması, gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların sağlanması, enerji performansı ve EnYS’nin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlanması,

Enerji performansının iyileştirilmesi için tasarım faaliyetlerini destekleyen ve enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini destekleyen,

Çevre duyarlılığının artırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması için tüm ilgili tarafların, çalışanların ve toplumun bilgi seviyesinin artırılması yönündeki faaliyetlerin yanı sıra çevreyi, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyen uygulamaların kullanılması ve kullandırılması,

Müşteri memnuniyet ve şikâyetlerinin yönetiminde; etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulması için çalışılması, müşterilerimizin haklarının korunması, tüm şikâyetlerin kayıt altına alınmasını sağlayarak, şikâyet çözümü ile ilgili yapılan çalışmaların ardından elde edilen bulguların ve çözümlerin müşterilerimiz ile eksiksiz paylaşılması ve müşterimizin geri bildirimlerinin alınması, doğrultusunda tüm faaliyetlerimizi Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımı ile yürütürüz.

KoçSistem Yönetim Ekibi olarak ilgili taraflarımızın, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın memnuniyetini en üst seviyelerde tutabilmek, çalışanlarımızı meslek hastalıklarından ve olası yaralanmalardan korumak, çevremize verdiğimiz zararları en aza indirgemek, çevrenin korunmasını sağlamak ve tüm Kalite Yönetim Sistemi performanslarını sürekli iyileştirmek için her türlü kaynağı sağlamayı taahhüt ederek tüm çalışanlarımızın katılımıyla bilgi teknolojileri ve hizmetleri sektöründe fark yaratan, örnek bir kuruluş olmak için çalışırız.

Mehmet Ali AKARCA KoçSistem Genel Müdürü
Kalite Yönetim Sistemi Kapsam ve Bağlamı

KoçSistem misyon ve vizyonunun tüm çalışanlarımız, ilgili taraflarımız ve iş ortaklarımız tarafından bilinmesinin sağlanması ve ortak hedeflere birlikte ilerlenmesi,

KoçSistem kapsamı dahilinde şirketimizi bağlayıcı tüm çalışanlarımızın, ilgili taraflarımızın ve iş ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin ve uyum yükümlülüklerinin belirlenmesi,

Çalışmalarımızın birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, yasa, yönetmelik, ulusal ve uluslararası standartlar ve Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda yürütülmesi,

Entegre Yönetim Sistemimizin uyum ve gereklilikleri hakkında çalışanlarımızın ve tüm ilgili taraflarımızın farkındalığının korunması, sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için katılımlarının sağlanması,

KoçSistem süreçlerinin, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına odaklı, ulusal ve uluslararası geçerliği olan standartlarda tanımlanması; müşterinin verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştıracak teknolojilerin kullanılarak hizmet sunulması ve memnuniyeti beklentilerin üzerinde tutan stratejik yönetim yaklaşımının sergilenmesi,

Çalışanlarımızın iş süreçlerine yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile yaratıcı ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi,

KoçSistem süreç performansı ölçümünün; sağlıklı veriler, doğru metot ve sistemlerle izlenmesi, ölçülmesi, analizi ve sürekli iyileştirmeler için girdi sağlanması,

KoçSistem, çalışanları, tedarikçileri ve ekosisteminde birlikte çalıştığı kuruluşlarla iç ve dış iletişimi sağlayarak faydalı ilişkiler kurulması ve onlarla birlikte büyümenin sürdürülmesi,

İş sürekliliği kapsamında organizasyonumuzun kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek olaylara karşı hazırlıklı olmasını, olası bir hizmet kesintisi durumunda önceden planlandığı ve test edildiği şekilde yanıt verilebilmesinin sağlanması,

Hizmet sürekliliğinde istikrarın sağlanması için kalite yönetimi, bilgi güvenliği, iş sağlığı, iş güvenliği, çevre yönetimi ve iş sürekliliği konularında risk ve fırsatların periyodik olarak değerlendirilmesi ve müşteri hizmet yönetimine girdi sağlanması,

Tüm fiziksel ve sanal bilgi varlıklarımızın; gizliliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin ve korunmasının; ilgili taraflarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin gereksinimlerini de karşılayacak şekilde düzenlenmesi, bilgi güvenliği ihlal olaylarının sayısını en aza indirgemek için gerekli önlemlerin alınması, ilgili taraflarımızın, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın farkındalığının en üst seviyede tutulması,

Çalışanlarımızın ve ekosistemdeki tüm unsurların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin azaltılması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal şartların ve diğer tüm şartların yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetlere çalışanların danışma, katılımı ve görüşlerinin alınması için gerekli platformların sağlanması, çalışanların olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları rapor etmeye teşvik edilmesi ve bu faaliyeti yaptıklarında çalışanların kovulma tehdidi veya disiplin cezası gibi misillemelere karşı korunması,

Çevresel farkındalığın çalışanlar nezdinde oluşturulması için bilgi seviyesi ve korumacı kültürün sürekli artırılması, geliştirilmesi ve çevre performans hedeflerimizin iyileştirilmesi,

Sosyal, psikolojik, fiziksel unsurların çalışanlarımızın sağlığını bozması sebebi ile KoçSistem ürün ve hizmet kalitesini etkilemesinin önlenmesi,

Enerji Yönetim Sistemi hedeflerinin oluşturulması, gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların sağlanması, enerji performansı ve EnYS’nin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlanması,

Enerji performansının iyileştirilmesi için tasarım faaliyetlerini destekleyen ve enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini destekleyen,

Çevre duyarlılığının artırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması için tüm ilgili tarafların, çalışanların ve toplumun bilgi seviyesinin artırılması yönündeki faaliyetlerin yanı sıra çevreyi, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyen uygulamaların kullanılması ve kullandırılması,

Müşteri memnuniyet ve şikâyetlerinin yönetiminde; etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulması için çalışılması, müşterilerimizin haklarının korunması, tüm şikâyetlerin kayıt altına alınmasını sağlayarak, şikâyet çözümü ile ilgili yapılan çalışmaların ardından elde edilen bulguların ve çözümlerin müşterilerimiz ile eksiksiz paylaşılması ve müşterimizin geri bildirimlerinin alınması, doğrultusunda tüm faaliyetlerimizi Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımı ile yürütürüz.

KoçSistem Yönetim Ekibi olarak ilgili taraflarımızın, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın memnuniyetini en üst seviyelerde tutabilmek, çalışanlarımızı meslek hastalıklarından ve olası yaralanmalardan korumak, çevremize verdiğimiz zararları en aza indirgemek, çevrenin korunmasını sağlamak ve tüm Kalite Yönetim Sistemi performanslarını sürekli iyileştirmek için her türlü kaynağı sağlamayı taahhüt ederek tüm çalışanlarımızın katılımıyla bilgi teknolojileri ve hizmetleri sektöründe fark yaratan, örnek bir kuruluş olmak için çalışırız.

Mehmet Ali AKARCA KoçSistem Genel Müdürü
Müşteri Öneri & Şikayet Yönetimi Yaklaşımı

KoçSistem misyon ve vizyonunun tüm çalışanlarımız, ilgili taraflarımız ve iş ortaklarımız tarafından bilinmesinin sağlanması ve ortak hedeflere birlikte ilerlenmesi,

KoçSistem kapsamı dahilinde şirketimizi bağlayıcı tüm çalışanlarımızın, ilgili taraflarımızın ve iş ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin ve uyum yükümlülüklerinin belirlenmesi,

Çalışmalarımızın birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, yasa, yönetmelik, ulusal ve uluslararası standartlar ve Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda yürütülmesi,

Entegre Yönetim Sistemimizin uyum ve gereklilikleri hakkında çalışanlarımızın ve tüm ilgili taraflarımızın farkındalığının korunması, sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için katılımlarının sağlanması,

KoçSistem süreçlerinin, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına odaklı, ulusal ve uluslararası geçerliği olan standartlarda tanımlanması; müşterinin verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştıracak teknolojilerin kullanılarak hizmet sunulması ve memnuniyeti beklentilerin üzerinde tutan stratejik yönetim yaklaşımının sergilenmesi,

Çalışanlarımızın iş süreçlerine yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile yaratıcı ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi,

KoçSistem süreç performansı ölçümünün; sağlıklı veriler, doğru metot ve sistemlerle izlenmesi, ölçülmesi, analizi ve sürekli iyileştirmeler için girdi sağlanması,

KoçSistem, çalışanları, tedarikçileri ve ekosisteminde birlikte çalıştığı kuruluşlarla iç ve dış iletişimi sağlayarak faydalı ilişkiler kurulması ve onlarla birlikte büyümenin sürdürülmesi,

İş sürekliliği kapsamında organizasyonumuzun kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek olaylara karşı hazırlıklı olmasını, olası bir hizmet kesintisi durumunda önceden planlandığı ve test edildiği şekilde yanıt verilebilmesinin sağlanması,

Hizmet sürekliliğinde istikrarın sağlanması için kalite yönetimi, bilgi güvenliği, iş sağlığı, iş güvenliği, çevre yönetimi ve iş sürekliliği konularında risk ve fırsatların periyodik olarak değerlendirilmesi ve müşteri hizmet yönetimine girdi sağlanması,

Tüm fiziksel ve sanal bilgi varlıklarımızın; gizliliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin ve korunmasının; ilgili taraflarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin gereksinimlerini de karşılayacak şekilde düzenlenmesi, bilgi güvenliği ihlal olaylarının sayısını en aza indirgemek için gerekli önlemlerin alınması, ilgili taraflarımızın, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın farkındalığının en üst seviyede tutulması,

Çalışanlarımızın ve ekosistemdeki tüm unsurların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin azaltılması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal şartların ve diğer tüm şartların yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetlere çalışanların danışma, katılımı ve görüşlerinin alınması için gerekli platformların sağlanması, çalışanların olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları rapor etmeye teşvik edilmesi ve bu faaliyeti yaptıklarında çalışanların kovulma tehdidi veya disiplin cezası gibi misillemelere karşı korunması,

Çevresel farkındalığın çalışanlar nezdinde oluşturulması için bilgi seviyesi ve korumacı kültürün sürekli artırılması, geliştirilmesi ve çevre performans hedeflerimizin iyileştirilmesi,

Sosyal, psikolojik, fiziksel unsurların çalışanlarımızın sağlığını bozması sebebi ile KoçSistem ürün ve hizmet kalitesini etkilemesinin önlenmesi,

Enerji Yönetim Sistemi hedeflerinin oluşturulması, gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların sağlanması, enerji performansı ve EnYS’nin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlanması,

Enerji performansının iyileştirilmesi için tasarım faaliyetlerini destekleyen ve enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini destekleyen,

Çevre duyarlılığının artırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması için tüm ilgili tarafların, çalışanların ve toplumun bilgi seviyesinin artırılması yönündeki faaliyetlerin yanı sıra çevreyi, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyen uygulamaların kullanılması ve kullandırılması,

Müşteri memnuniyet ve şikâyetlerinin yönetiminde; etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulması için çalışılması, müşterilerimizin haklarının korunması, tüm şikâyetlerin kayıt altına alınmasını sağlayarak, şikâyet çözümü ile ilgili yapılan çalışmaların ardından elde edilen bulguların ve çözümlerin müşterilerimiz ile eksiksiz paylaşılması ve müşterimizin geri bildirimlerinin alınması, doğrultusunda tüm faaliyetlerimizi Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımı ile yürütürüz.

KoçSistem Yönetim Ekibi olarak ilgili taraflarımızın, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın memnuniyetini en üst seviyelerde tutabilmek, çalışanlarımızı meslek hastalıklarından ve olası yaralanmalardan korumak, çevremize verdiğimiz zararları en aza indirgemek, çevrenin korunmasını sağlamak ve tüm Kalite Yönetim Sistemi performanslarını sürekli iyileştirmek için her türlü kaynağı sağlamayı taahhüt ederek tüm çalışanlarımızın katılımıyla bilgi teknolojileri ve hizmetleri sektöründe fark yaratan, örnek bir kuruluş olmak için çalışırız.

Mehmet Ali AKARCA KoçSistem Genel Müdürü
Müşteri Öneri & Şikayet İş Akışları

KoçSistem misyon ve vizyonunun tüm çalışanlarımız, ilgili taraflarımız ve iş ortaklarımız tarafından bilinmesinin sağlanması ve ortak hedeflere birlikte ilerlenmesi,

KoçSistem kapsamı dahilinde şirketimizi bağlayıcı tüm çalışanlarımızın, ilgili taraflarımızın ve iş ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin ve uyum yükümlülüklerinin belirlenmesi,

Çalışmalarımızın birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, yasa, yönetmelik, ulusal ve uluslararası standartlar ve Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda yürütülmesi,

Entegre Yönetim Sistemimizin uyum ve gereklilikleri hakkında çalışanlarımızın ve tüm ilgili taraflarımızın farkındalığının korunması, sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için katılımlarının sağlanması,

KoçSistem süreçlerinin, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına odaklı, ulusal ve uluslararası geçerliği olan standartlarda tanımlanması; müşterinin verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştıracak teknolojilerin kullanılarak hizmet sunulması ve memnuniyeti beklentilerin üzerinde tutan stratejik yönetim yaklaşımının sergilenmesi,

Çalışanlarımızın iş süreçlerine yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile yaratıcı ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi,

KoçSistem süreç performansı ölçümünün; sağlıklı veriler, doğru metot ve sistemlerle izlenmesi, ölçülmesi, analizi ve sürekli iyileştirmeler için girdi sağlanması,

KoçSistem, çalışanları, tedarikçileri ve ekosisteminde birlikte çalıştığı kuruluşlarla iç ve dış iletişimi sağlayarak faydalı ilişkiler kurulması ve onlarla birlikte büyümenin sürdürülmesi,

İş sürekliliği kapsamında organizasyonumuzun kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek olaylara karşı hazırlıklı olmasını, olası bir hizmet kesintisi durumunda önceden planlandığı ve test edildiği şekilde yanıt verilebilmesinin sağlanması,

Hizmet sürekliliğinde istikrarın sağlanması için kalite yönetimi, bilgi güvenliği, iş sağlığı, iş güvenliği, çevre yönetimi ve iş sürekliliği konularında risk ve fırsatların periyodik olarak değerlendirilmesi ve müşteri hizmet yönetimine girdi sağlanması,

Tüm fiziksel ve sanal bilgi varlıklarımızın; gizliliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin ve korunmasının; ilgili taraflarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin gereksinimlerini de karşılayacak şekilde düzenlenmesi, bilgi güvenliği ihlal olaylarının sayısını en aza indirgemek için gerekli önlemlerin alınması, ilgili taraflarımızın, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın farkındalığının en üst seviyede tutulması,

Çalışanlarımızın ve ekosistemdeki tüm unsurların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin azaltılması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal şartların ve diğer tüm şartların yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetlere çalışanların danışma, katılımı ve görüşlerinin alınması için gerekli platformların sağlanması, çalışanların olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları rapor etmeye teşvik edilmesi ve bu faaliyeti yaptıklarında çalışanların kovulma tehdidi veya disiplin cezası gibi misillemelere karşı korunması,

Çevresel farkındalığın çalışanlar nezdinde oluşturulması için bilgi seviyesi ve korumacı kültürün sürekli artırılması, geliştirilmesi ve çevre performans hedeflerimizin iyileştirilmesi,

Sosyal, psikolojik, fiziksel unsurların çalışanlarımızın sağlığını bozması sebebi ile KoçSistem ürün ve hizmet kalitesini etkilemesinin önlenmesi,

Enerji Yönetim Sistemi hedeflerinin oluşturulması, gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların sağlanması, enerji performansı ve EnYS’nin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlanması,

Enerji performansının iyileştirilmesi için tasarım faaliyetlerini destekleyen ve enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini destekleyen,

Çevre duyarlılığının artırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması için tüm ilgili tarafların, çalışanların ve toplumun bilgi seviyesinin artırılması yönündeki faaliyetlerin yanı sıra çevreyi, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyen uygulamaların kullanılması ve kullandırılması,

Müşteri memnuniyet ve şikâyetlerinin yönetiminde; etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulması için çalışılması, müşterilerimizin haklarının korunması, tüm şikâyetlerin kayıt altına alınmasını sağlayarak, şikâyet çözümü ile ilgili yapılan çalışmaların ardından elde edilen bulguların ve çözümlerin müşterilerimiz ile eksiksiz paylaşılması ve müşterimizin geri bildirimlerinin alınması, doğrultusunda tüm faaliyetlerimizi Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımı ile yürütürüz.

KoçSistem Yönetim Ekibi olarak ilgili taraflarımızın, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın memnuniyetini en üst seviyelerde tutabilmek, çalışanlarımızı meslek hastalıklarından ve olası yaralanmalardan korumak, çevremize verdiğimiz zararları en aza indirgemek, çevrenin korunmasını sağlamak ve tüm Kalite Yönetim Sistemi performanslarını sürekli iyileştirmek için her türlü kaynağı sağlamayı taahhüt ederek tüm çalışanlarımızın katılımıyla bilgi teknolojileri ve hizmetleri sektöründe fark yaratan, örnek bir kuruluş olmak için çalışırız.

Mehmet Ali AKARCA KoçSistem Genel Müdürü
Kalite Belgelerimiz

KoçSistem misyon ve vizyonunun tüm çalışanlarımız, ilgili taraflarımız ve iş ortaklarımız tarafından bilinmesinin sağlanması ve ortak hedeflere birlikte ilerlenmesi,

KoçSistem kapsamı dahilinde şirketimizi bağlayıcı tüm çalışanlarımızın, ilgili taraflarımızın ve iş ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin ve uyum yükümlülüklerinin belirlenmesi,

Çalışmalarımızın birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, yasa, yönetmelik, ulusal ve uluslararası standartlar ve Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda yürütülmesi,

Entegre Yönetim Sistemimizin uyum ve gereklilikleri hakkında çalışanlarımızın ve tüm ilgili taraflarımızın farkındalığının korunması, sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için katılımlarının sağlanması,

KoçSistem süreçlerinin, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına odaklı, ulusal ve uluslararası geçerliği olan standartlarda tanımlanması; müşterinin verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştıracak teknolojilerin kullanılarak hizmet sunulması ve memnuniyeti beklentilerin üzerinde tutan stratejik yönetim yaklaşımının sergilenmesi,

Çalışanlarımızın iş süreçlerine yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile yaratıcı ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi,

KoçSistem süreç performansı ölçümünün; sağlıklı veriler, doğru metot ve sistemlerle izlenmesi, ölçülmesi, analizi ve sürekli iyileştirmeler için girdi sağlanması,

KoçSistem, çalışanları, tedarikçileri ve ekosisteminde birlikte çalıştığı kuruluşlarla iç ve dış iletişimi sağlayarak faydalı ilişkiler kurulması ve onlarla birlikte büyümenin sürdürülmesi,

İş sürekliliği kapsamında organizasyonumuzun kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek olaylara karşı hazırlıklı olmasını, olası bir hizmet kesintisi durumunda önceden planlandığı ve test edildiği şekilde yanıt verilebilmesinin sağlanması,

Hizmet sürekliliğinde istikrarın sağlanması için kalite yönetimi, bilgi güvenliği, iş sağlığı, iş güvenliği, çevre yönetimi ve iş sürekliliği konularında risk ve fırsatların periyodik olarak değerlendirilmesi ve müşteri hizmet yönetimine girdi sağlanması,

Tüm fiziksel ve sanal bilgi varlıklarımızın; gizliliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin ve korunmasının; ilgili taraflarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin gereksinimlerini de karşılayacak şekilde düzenlenmesi, bilgi güvenliği ihlal olaylarının sayısını en aza indirgemek için gerekli önlemlerin alınması, ilgili taraflarımızın, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın farkındalığının en üst seviyede tutulması,

Çalışanlarımızın ve ekosistemdeki tüm unsurların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin azaltılması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal şartların ve diğer tüm şartların yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetlere çalışanların danışma, katılımı ve görüşlerinin alınması için gerekli platformların sağlanması, çalışanların olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları rapor etmeye teşvik edilmesi ve bu faaliyeti yaptıklarında çalışanların kovulma tehdidi veya disiplin cezası gibi misillemelere karşı korunması,

Çevresel farkındalığın çalışanlar nezdinde oluşturulması için bilgi seviyesi ve korumacı kültürün sürekli artırılması, geliştirilmesi ve çevre performans hedeflerimizin iyileştirilmesi,

Sosyal, psikolojik, fiziksel unsurların çalışanlarımızın sağlığını bozması sebebi ile KoçSistem ürün ve hizmet kalitesini etkilemesinin önlenmesi,

Enerji Yönetim Sistemi hedeflerinin oluşturulması, gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların sağlanması, enerji performansı ve EnYS’nin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlanması,

Enerji performansının iyileştirilmesi için tasarım faaliyetlerini destekleyen ve enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini destekleyen,

Çevre duyarlılığının artırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması için tüm ilgili tarafların, çalışanların ve toplumun bilgi seviyesinin artırılması yönündeki faaliyetlerin yanı sıra çevreyi, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyen uygulamaların kullanılması ve kullandırılması,

Müşteri memnuniyet ve şikâyetlerinin yönetiminde; etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulması için çalışılması, müşterilerimizin haklarının korunması, tüm şikâyetlerin kayıt altına alınmasını sağlayarak, şikâyet çözümü ile ilgili yapılan çalışmaların ardından elde edilen bulguların ve çözümlerin müşterilerimiz ile eksiksiz paylaşılması ve müşterimizin geri bildirimlerinin alınması, doğrultusunda tüm faaliyetlerimizi Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımı ile yürütürüz.

KoçSistem Yönetim Ekibi olarak ilgili taraflarımızın, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın memnuniyetini en üst seviyelerde tutabilmek, çalışanlarımızı meslek hastalıklarından ve olası yaralanmalardan korumak, çevremize verdiğimiz zararları en aza indirgemek, çevrenin korunmasını sağlamak ve tüm Kalite Yönetim Sistemi performanslarını sürekli iyileştirmek için her türlü kaynağı sağlamayı taahhüt ederek tüm çalışanlarımızın katılımıyla bilgi teknolojileri ve hizmetleri sektöründe fark yaratan, örnek bir kuruluş olmak için çalışırız.

Mehmet Ali AKARCA KoçSistem Genel Müdürü