Workplace, teknolojinin iş hayatında daha etkin kullanılmasını sağlayan, odağında çalışan iş birliği, iletişim, inovasyon, mobilite ve bulut bilişim olan dijital çalışma ortamı, intranet çözümüdür.
RPA - dijital-is-gucu ile dijital dönüşüm sürecinizde operasyonel yüklerinizi azaltabilir, iş verimliliğinizi artırabilirsiniz.
Öne Çıkan
Pixage ile tüm ekranları ve yayın akışını tek bir merkezden yönetilmesini sağlayan bir dijital yayıncılık uygulamasıdır.
HRedition, her sektörde ve boyutta insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirerek şeffaf, öngörülebilir ve yönetilebilir hale getiren bir platformdur.
Low Code ile herhangi bir yazılım geçmişine sahip olmadan ve kod kullanmadan istenilen uygulama kolaylıkla oluşturulabilir.
Pixage
Pixage
Pixage ile tüm ekranları ve yayın akışını tek bir merkezden yönetilmesini sağlayan bir dijital yayıncılık uygulamasıdır.

Pixage ürünümüz hakkında daha ayrıntılı bilgi için Pixage sayfasını ziyaret edebilirsiniz!
Detaylı İncele
Dijitalleşen otomotiv endüstrisinde geleceğin araç teknolojileri.
Dijital finansal hizmetlerin yükselişi ve geleceği.
Dijital dönüşüm çağında dayanıklı mal sektöründe yeni trendler.
Enerji sektöründe dijital dönüşüm ve geleceğin enerji teknolojileri.
Dijitalleşen eğitim: Yarının teknolojileri.
Kamu sektöründe dijital dönüşüm ve vatandaş odaklı hizmetler.
Perakende sektöründe dijitalleşme ve geleceğin alışveriş trendleri.
Dijital sağlık: Sağlık hizmetlerinde teknolojinin yükselişi.
Dijital sigorta: Sigorta sektöründe geleceğin inovasyonları.
Telekomünikasyon sektöründe dijital dönüşüm ve bağlantılı dünya.
Dijital turizm: Geleceğin seyahat teknolojileri ve trendleri.
KoçSistem Agile Dönüşüm

KoçSistem olarak değişime öncülük etmek ve gerek sektörümüzün gerekse de müşterilerimizi ihtiyaçlarına en hızlı şekilde adapte olmak amacıyla agile dönüşüm yolculuğumuzu 2018 yılında başlattık. değişimin İlk olarak KoçSistem Ar-Ge ekiplerimizle başladığımız bu yolculuğumuzu hem hız hem de verimlilik eksenlerinde desteklemek amacıyla çalışmalarımıza liderlik etmek ve şirket çapında bütünsel bir bakış açısı katmak üzere Agile Studio ekibini kurduk.

Agile Olgunluk modelleri üzerine çalışmalarımıza yön vererek, KoçSistem’in sistematik ve ölçeklendirilmiş bir şekilde yol almasını desteklemek adına Agile takımların gelişim aksiyonlarını çıkardık.

KoçSistem Agile Dönüşüm Yolculuğu

Agile dönüşüm ile birlikte şirket içi departmanlar arası iletişim ve takım ruhu her zamankinden daha fazla ön plana çıkıyor.

Verimliliği ve yaratıcılığı artıran, iş yapış şeklini çevikleştirerek müşterinin yaşadığı deneyimi merkeze alan Agile yaklaşım ile birlikte yükselen bir ivmede değer üretmeyi hedefliyoruz. KoçSistem olarak yetkinlik bazlı eğitimlerimize sürekli devam ederken, yetkinlik temelli yatay oluşumlar olan Chapter yapılanmalarını benimseyerek çalışanlarımızın gelişimi, yetkinlik arttırımını ve paylaşımını destekliyoruz.

Çevik Sözleşme Modeli ile müşterilerimizle yapılan sözleşme şeklimizi değiştirdik. Kısa aralıklı yapılan sözleşmeler ile sık değer teslimleri yaparak, en baştan tüm kapsamı sabitlemek yerine daha esnek bir yapı benimseyerek ihtiyaçlara adapte olabilmek ve müşteri deneyimini en üst seviyeye taşıyabilmek amacı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Sürekli iyileşme odağını benimseyerek metrikler ile şeffaflığı sağlayıp gelişim alanlarını görünür kılıyoruz.

Event Storming, Value Stream Mapping (Değer Akış Haritalandırma) yaklaşımları ile teknik çevikliği ve dönüşümü farklı bakış açıları ile ele alıyoruz.

Agile Dönüşümü organizasyonda yer alan her bir bireyin ve iş biriminin dönüştürülmesi olarak yorumlamayı daha anlamlı buluyor, bu bakış açısı ile dönüşüm vizyonu ve stratejisini geniş kapsamlı olarak ele alıyoruz.

Bu doğrultuda, Agile dönüşüm çalışmalarımızı “Organizasyon”, “Kültür” ve “Liderlik” olarak üç ana başlık üzerinde sürdürüyoruz.

KoçSistem

Organizasyon: Agile dönüşüm yönetim modeli, iş birimlerinde çevik dönüşüm, çevik performans yönetimi, çevik takımların olgunluklarının ölçülmesi ve arttırılmasına destek verilmesi, yetkinlik gelişimi ve takımlar arası bilgi paylaşımını hedefleyen Chapter yapılarının oluşturulmasını sağlıyoruz. Değişen ihtiyaçlara esnek cevap vermek adına Scrum çerçevesinin yanı sıra Kanban pratikleri de yoğun olarak gündemimize alıyoruz. Koçsistem olarak ihtiyaçlarımıza uygun enterprise seviye çevik modelleri oluşturmayı hedefliyoruz.

Kültür: KoçSistem olarak gerçek bir dönüşümün ancak kültürel dönüşümü de kapsadığında yüksek etki yaratacağının farkındayız. Kültürel dönüşüm aktivitelerimizi tüm organizasyona etki edecek perspektifte ele alıyoruz. Bu kapsamda Agile çalışma farkındalığını ve bilgi seviyesini arttırmak amacı ile çalışanlarımıza eğiitimler veriyoruz. Agile Community ile çevik bilgi paylaşımını organizasyonda yaygınlaştıracak etkinlikler ve paylaşımlar organize ediyoruz.

Liderlik: Liderlerin dönüşümdeki rolünün öneminin farkındayız. Bu kapsamda dönüşümü liderlerle işbirliği içinde gerçekleştirmek adına çevik liderlik farkındalık oturumları gerçekleştiriyoruz. KoçSistem olarak çevik liderlik yaklaşımının gerçek hayatta uygulamalarıyla ilgili pratikler paylaşarak liderlerimizi destekliyoruz.