Dijital İş Gücü

Dijitalleşen Çalışanlar, Dijital İş Gücü

RPA Nedir?

RPA, bir insanın yazılım arayüzü ile etkileşim hareketlerinin aynısını taklit edecek şekilde dizayn edilmiş bir yapıdır. Şirketlerin süreçlerinde var olan, herhangi bir yorum gerektirmeyen standart ve işyükü yaratan işlemlerin, yazılım robotlarına yaptırılmasıdır.

Faydaları?

RPA uygulamaları iş bilgisini iş süreçlerine çevirerek işin ve çalışanın dijitalleşmesini, süreçlerde sıfır hatayı, yüksek ROI ve regülasyonlara uyumu, maliyetin düşmesini ve üretkenliğin artmasını sağlar. Firmalara esneklik ve çoklu görev yapabilen sanal çalışan imkanı sunar. Bulut tabanlı yönetimi sayesinde hızlı entegrasyon ve kolay güncelleme yapabilme olanağı olan RPA uygulamaları müşteri ihtiyaçlarına göre birçok farklı sektörde faaliyet gösterir. Yürütülen bütün süreçlerde gerçek zamanlı takip sağlayarak iş yükü dağılımını izleyebilir, olası hata durumlarındakullanıcı müdahalesine ihtiyaç duyar ve otomatik bir uyarı oluşturur. Yaptığı süreç takibi sayesinde hangi kullanıcının hangi süreçte nerede hata yaptığını raporlayabilir. Robot yazılımlar belirlenen kurallar çerçevesinde çalıştığından sıfır hata ile iş yapar.

KoçSistem Çözümleri

KoçSistem ekibi RPA konusunda bilgi verir, müşterideki RPA için aday süreçler konsolide edilir. Workshop ile ROI/Katma Değerine göre süreçler önceliklendirilir Seçilen süreçler danışmanlar tarafından videoya çekilir, incelenir ve iş adımlarına dönüştürülür. İş adımları üzerinde antat kalınır, yazılım üzerinde gerekli geliştirmeler yapılır. Müşteri ihtiyacı oldukça RPA’i kullanır ve iş tamamlanır. Amacımız tüm sürecin 1 ay içerisinde tamamlanması ve robot yazılımlar tarafından yapılmasını sağlamaktır.

KoçSistem Çözümleri

Kiralama modeli ile büyük yatırımlar yapılmasına gerek yok. RPA robotları ihtiyaç duyuldukça yapılır, maliyet avantajı sağlar. Sistemimizdeki tek bir robot tek bir işe dedike olmak zorunda değildir, bir robot orkastrasyon yardımı ile birden fazla farklı işi yapabilir, bu sayede KoçSistem robotları rakiplerine göre daha fazla iş çıkarabilir. Robotlar KoçSistem’in Türkiye’deki güvenli veri merkezinde konumlandırılmıştır ve bulut üzerinden kullanım sağlanır. KoçSistem uzman danışman ekibi farklı sektörlerdeki tecrübelerini bütünsel bakış açısıyla katar.

Otomotiv & Üretim

Satın alma işlemlerinde talep onaylama ve fatura işlemleri, döviz kur işlemlerinin online takibi, ham madde fiyatlarının hesaplanması, süreçlerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi, lojistik ve gümrük süreçlerinin takibi, envanter kontrolü ve yönetimi.

>

Sigorta

Poliçe oluşturma, iptal ve takibi, bulk payments and recoveries, belge kontrolü temini, otomatik raporlama işlemleri, geri ödeme işlemleri, veri taşıma işlemleri, veri karşılaştırma ve hesaplama, otomatik sms ve mail gönderim süreçlerinin otomasyonu, rapor yükleme süreçleri, döviz kurları giriş süreci, komisyon işlemleri.

İnsan Kaynakları

Çalışan veri girişi ve veri aktarımı, teklif mektubu, denetim geçmişi hazırlama, onboarding, performans değerlendirme yönetimi, pozisyon değişiklikleri güncellenmesi.

Perakende

Tedarik ve ihale süreçleri optimizasyonu, anlık satış verisi takibi, güncel satış verisi raporlama, satış siparişi oluşturma, ödeme yöntemleri, satın alma süreçleri, sipariş takibi ve raporlama.

Banka & Finans

Tekrarlanan muhasebe işlemleri, veri girişi ve fatura takibi, vergilerin otomatik hesaplanması, hesap oluşturma, mutabakat işlemleri, kredi süreçleri, provizyon, belge kontrolü, VAT raporlaması, satın alma siparişi oluşturma, Fraud detection.

Bilgi Teknolojileri

Yardım masası destek işlerinin cevaplanması, takibi, şifre resetleme ve yetki kontrolü, maillerin arşivlenmesi , otomatik yedekleme, sistem bakımı ve hata bildirimi

Tedarik Zinciri

Malzeme satın alma talep onayları ve fatura işlemeleri, ham madde fiyatlarının hesaplanması, lojistik takibi raporlama, veri aktarımı

Müşteri Hizmetleri

Çağrı Merkezi Operasyonları, SMS ve E-mail gönderimleri.

Finans ve Mali İşler

Tekrarlayan muhasebe, veri girişi ve faturalama süreçleri, veri aktarımı.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

KoçSistem'in Kurumlara Değer Yaratan Çözümleri İle Tanışın! Türkiye'nin lider teknoloji şirketi KoçSistem!

Kişisel verilerimin bana özel hizmetler oluşturulması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına ve iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum KVKK Aydınlatma Metni'ni okudum, kabul ediyorum

KOÇSİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİLER İÇİN VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket” veya “KoçSistem”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin geliştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması, size özel hizmetlerin oluşturulması ve tanıtılması için elektronik ticari iletiler de dahil olmak üzere pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, tarafımızdan reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi, müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yapılması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, hukuk işlerinin takibi, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası, Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirket finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.kocsistem.com.tr internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmış olan KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, hissedarlarımızla, grup şirketlerimizle, ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu kurumları ve/veya özel kişilerle paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.kocsistem.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında açıklandığı şekilde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz sizlerle olan ilişkilerimiz çerçevesinde iş ilişkimizi devam ettirme ve ticari faaliyetlerimizi sürdürme hedeflerine yönelik olarak çeşitli hukuki sebeplerle işlenmekte ve fiziki ortamda sözlü ve/veya yazılı olarak, elektronik ortamda e-posta gibi kaynaklardan toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.kocsistem.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda KoçSistem talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KoçSistem tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.