Otomotiv
2017 yılı dünya toplam otomotiv pazarı, bir önceki yıla oranla %2,9 artış sağladı ve paralel olarak Türkiye’deki üretim %12,63 ve ihracat %19,54 artarak sektör tarihinin en yüksek düzeyine ulaştı. Türkiye 2. el araç pazarı da 2017 yılında %10,8 büyüme gösterdi. Otomotiv pazarındaki büyümeye paralel olarak teknoloji yatırımlarında da artış olmaktadır.
Finans
Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki bankacılık sektörü, 2017 yılında da gelişimini sürdürerek bir önceki yıla oranla  %11.8 oranında büyümüştür. 2017 yılı 3. çeyreği itibariyle aktif büyüklüğü 3.054 milyar TL olarak gerçekleşen sektör, 11.500'den fazla şube ve 210.000'den fazla çalışanı ile dijital dönüşümün en yakın takip edilip uygulandığı sektörlerin başında gelmektedir.
Dayanıklı Tüketim
Dayanıklı tüketim sektörü günümüzde gelişmiş teknolojisi, inovatif yapısı, sağladığı ihracat geliri ve yarattığı istihdam ile Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer almakta. Türkiye ise beyaz eşya sektöründeki yıllık 30 milyon adetlik üretimi ile Çin'den sonra dünyanın en büyük üretici ülkesi konumundadır.
Enerji
Günümüzde enerji sektöründe ülkemizde ve dünyada dijitalleşme etkisiyle güçlü bir değişim yaşanıyor. Ülkemizde başta elektrik, petrol ve gaz olmak üzere enerji sektörüne yapılan yatırımlar artarken buna paralel olarak şirketlerin dijital dönüşüme olan gereksinimleri de artıyor.
Eğitim
MEB'in 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programında Yönetişim süreçlerinin iyileştirilmesi ve öğretmen niteliklerinin artırılmasını amaçlandığını açıklaması ve Özel eğitim kurumlarının, 5. Bölge kapsamındaki yatırım teşviklerden yararlanabilmeleri nedeniyle 2018 yılında eğitim sektöründe büyüme beklenmektedir.
Kamu
Türkiye 2023 vizyonu doğrultusunda ekonomik hamlelerini gerçekleştirirken, Kamu kurumlarındaki Bilgi ve İletişim Teknolojileri yatırımları da paralel olarak büyüme göstermektedir. 2010 yılından itibaren eğitim alanı başta olmak üzere hızla artış gösteren kamu bilişim teknolojileri yatırımları 2017 yılında 4.4 Milyar TL’ye ulaşmıştır.
Perakende
Günümüzde dijital dönüşüm aslında teknolojideki dönüşümden çok, iş yapma şeklinin dönüşümüdür. Perakende belki de bu dönüşümü en yakından ve hızlı şekilde hisseden sektörlerin başında gelmekte.
Sağlık
Günümüz teknolojinin etkisi ile sağlık sektöründe daha gelişmiş risk izleme teknikleri ve kişiye özel sağlık hizmeti ön plana çıkmaktadır. Büyük veri ve yapay zeka entegrasyonu sayesinde ise hastalıkların erken teşhis edilerek sağlık giderlerinin azalması hedefleniyor.
Sigorta
Türkiye'de sigorta sektörü, son 5 yıllık primler göz önüne bulundurulduğunda yıllık ortalama %18'lik büyüme ile 2017 yılında 46,5 Milyar TL toplam prim üretimine ulaşmıştır. Genç ve aktif çalışan nüfus sayısının artışı ve son dönemde sigorta bilincinin artmasına paralel olarak önümüzdeki 5 yılda sigorta sektörünün çift haneli büyüyeceği öngörülüyor.
Telekom
Telekom sektörü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun (BTK) yayınladığı verilere göre yıllık 45 milyar TL pazar büyüklüğü ile Türkiye bilişim endüstrisinin en dinamik sektörü konumundadır. Dünyada en hızlı gelişen, Ar-Ge ve inovasyona en çok yatırımın yapıldığı sektörlerden biri olan Telekomünikasyon sektörü, Türkiye ekonomisi için de kaldıraç olarak kabul edilmektedir.
Turizm
Günümüzde dijital dönüşümden diğer sektörler gibi turizm sektörü de etkilenmektedir. Buna paralel olarak sektördeki oyuncuların özellikle dijital pazarlama ve omni-channel uygulamalarıyla müşterilerine hizmet vermesi gerekmekte. KoçSistem yazılım ve uygulama yönetimi ekipleriyle bu alanda birçok müşterimize değer katmakta.